Нов закон разрешава на лозарите да произвеждат и продават вино

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Новият закон ще позволи на лозарите да продават собствено домашно вино до 10 тона. Въпреки че и досега малките производители на винени сортове грозде продават домашно направено вино, на практика това бе забранено от нормативите.

В чл. 37 на проектозакона е записано, че производството и предлагането на винено грозде се извършва от физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са вписани като гроздопроизводители. Преди това те трябва да са подали декларация по реда на чл. 39, ал. 5, според който ежегодно до 10 септември производителите обявяват пред Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) намерението си да преработват продукция за производство на вино. От ИАЛВ издават разрешение на гроздопроизводителя за съответната винарска година въз основа на проверка на данните, посочени в декларацията по чл. 39, ал. 5. Разрешението се издава ежегодно в срок не по-късно от 30 септември, само за един обект, посочен от гроздопроизводителя, като в описания обект може да се преработва суровина и да се предлага вино само на едно лице.

Максимално допустимото годишно производство на вино в разрешения обект не може да надвишава 10 000 л – в това число стоковите запаси на производителя от предходни винарски години, които се съхраняват към 31 юли на текущата година.

За да продават виното, производителите трябва да поръчат анализа му в акредитирана лаборатория.

Лозаро – винарските продукти трябва да са произведени в съответствие с добрите практики за производство и предлагане на пазара. Какво представляват добрите практики ще бъде посочено в отделна наредба, издадена от земеделския министър.

Условията и редът за производството, етикетирането, предлагането и контрола на плодово вино, продукти на основата на плодово вино и оцет също се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Законът забранява създаването на лозови насаждения без издадено разрешение. Производителите са длъжни да изкореняват за своя сметка площите, засадени с лозя без разрешение. Когато ИАЛВ установи наличието на лозя, които са засадени без разрешение, със заповед на изпълнителния директор се дава срок от четири месеца на производителя да извърши изкореняването. Заповедта се съобщава на производителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Ако производителят не изкорени насажденията, ИАЛВ, осигурява тяхното принудително изкореняване, като направените разходи се заплащат от производителя. Когато производителят не изпълни задълженията си  му се налагат санкции.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0