Обнародвана е наредбата за прилагане на подмярка 4.2!

консервно предприятиеВ днешния 84 брой на „Държавен вестник“ е публикувана Наредба №20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Спорните момента за процента собствена сурови са решени по този начин в чл. 21 и чл. 22:

В чл. 21. ал.1 е предвидено планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за които се предоставя финансова помощ в съответствие с технологичния проект. В ал. 2 е посочено, че минималният размер на преработената и произведена продукция по ал. 1 се изчислява средно за периода на изпълнение на бизнес плана.

В чл. 22. ал. 2 се казва, че кандидатът трябва да докаже в производствената програма наличието на най-малко 50 на сто осигурена суровинна база за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта. В ал. 2: Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани. Ал. 3: В случай на осигуряване на суровинна база по ал. 2 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани. Ал.4: Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0