Обнародван е промененият Закон за подпомагане на земеделците

В днешния извънреден брой на Държавен вестник е обнародван дългоочакваният Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители – виж ТУК. Именно неговота забавяне попречи на отварянето на няколко инвестиционни подмерки по Програмата за развитие на селските райони в края на 2017 г. – подмерки 4.2, 6.1, 4.1.2 и други.

Сред най-съществените промени, залегнали в новия закон, е изискването към кандидатите да подават проектни предложения както чрез Интегрираната система за администриране и контрол, така и чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).

Законът регламентира извършването на предварителна оценка на проектите, подадени от кандидатите по ПРСР, в случай, че общата сума на предвидените инвестиции надхвърля бюджета по съответния прием. За целта изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения. До месец след крайната дата за кандидатстване комисията по оценяването трябва да е приключила работа и да обяви на страницата на министерството и фонд „Земеделие“ класирането по точки и по критерии.

Кандидатите могат да подадат възражение до директора на ДФЗ  в 14-дневен срок от публикуването на списъка. Директорът на фонда назначава комисия за разглеждане на възраженията, а тя се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява комисията, създадена за предварително оценяване.

Въз основа на извършената предварителна оценка комисията изготвя и публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“, списък на проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки.

Процедурата чрез подбор на проектни предложения се извършва до достигане на до 110 на сто от бюджета. Това трябва да бъде извършено в тримесечен срок от публикуване на списъка с проектни предложения, които влизат в рамките на 130% от бюджета.

Директорът на ДФ „Земеделие“ трябва да издаде решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на всички останали проектни предложения.

След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на кандидатите, които са извън утвърдения позитивен списък.

За администриране на мерките и подмерките Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да използва и Интегрираната система за администриране и контрол.

В преходните и заключителни разпоредби е записано, че започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките от ПРСР 2007 – 2013 г., както и по мерки и подмерки от ПРСР 2014 – 2020 г. се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0