Обява за открита процедура за подбор на проекти “Социални иновации в предприятията”

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”

SchoolЦели на мярката

Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда. Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/или обновяване на настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията.

MoneyРазмер на безвъзмездната финансова помощ

  • Минималната допустима стойност на един проект е 50 000 лева.
  • Максималната допустима стойност на един проект не може да надхвърля – 390 000 лева.
ВАЖНО: По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

WorkДопустими дейности по настоящата схема са:

  • Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти;
  • Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители;
  • Осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.;
  • Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители;
  • Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място и др.) за заети лица от следните категории:

– Лица над 55-годишна възраст;

– Лица до 29-годишна възраст;

– Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;

– Самотни родители;

– Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания

  • Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време
ВАЖНО: За осъществяването на дейността, свързана с осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др. е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение.

Nerd smileДопустимост на целевата група:

  • Заети лица в малки, средни и големи предприятия

 

ClockПродължителност

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на процедурата. Последният ден, в който могат да бъдат подадени проектни предложения по тази процедура, е 17.00 часа на 03.11.2011 г. Проектни предложения, подадени след изтичане на посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

В срок до 31 октомври 2013 г. бенефициентите, следва да приключат проектните дейности и до 2 месеца след този срок да представят финални отчети, за окончателното изплащане на средствата.

ДО може да спре приемането на проекти преди посочената дата (03.11.2011 г.) при изчерпване на финансовите средства от предвидения бюджет.

Пълния пакет от документи може да намерите тук: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ може да Ви окаже съдействие от А-Я, както при подготовката на проектната документация така и при управлението на  проекта след неговото одобрение.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0