Обявени са датите за прием на заявления за подпомагане по мерки 313, 321, 322

Обявени са периодите за прием на заявления за подпомагане по мерки 313, 321 и 322.

Периодът за прием по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ е от 9:00ч. на 12.09.2013 г.  до 17:30ч. на 23.09.2013г. Предвидената финансова помощ по тази мярка за приетите заявление е левовата равностойност на 4 390 624 евро.

[divider]

Приемът по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ започва в 9:00ч. на 09.09.2013 г. до 17:30ч. на 20.09.2013г. Финасовата помощ за приетите заявления за подпомагане за инвестиции в една от посочените по-долу дейности е в размер на левовата равностойност на 90 000 000 евро.

1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища

2. реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни и/или канализационни системи  и съоръжения;

      2.1. реконструкция/рехабилитация на канализационни системи, които едновременно предвиждат изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води или реконструкция/рехабилитация на съществуващи пречиствателни съоръжения за отпадни води;

    2.2. реконструкция/рехабилитация на канализационни системи, за които има съществуващи пречиствателни съоръжения за отпадни води;

3. разширяване на съществуващата водоснабдителна и/или канализационна система при условие, че разширяването не надвишава 10% от линейната дължина на съответната съществуваща система на населеното място;

Финансовата помощ по тази мярка за приетите заявления за подпомагане за инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), вкл. създаването на мобилни такива и изграждане или подобряване на центрове за социални услуги е определена в размер на левовата равностойност на 10 000 000 евро.

За инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса и др), вкл. създаване на мобилни центрове, са предвидени 4 200 000 евро.

Така общата стойност на бюджета, отделен за Мярка 321, е 104 200 000 евро.

[divider]

Периодът за прием на заявленията за подпомагане по Мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените места“ е с начална дата 09.09.2013 г. от 9:00ч. и крайна дата 20.09.2013г. до 17:30ч. Тук, финансовата помощ за приетите заявления по тази мярка е левовата равностойност на 28 471 693 евро.

Източник: въз основа заповедите, качени на страницата www.prsr.government.bg

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0