Оперативна Програма “Регионално Развитие”

infrastructure_collage.jpgВнимание!!! За Общини

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ДОСТЪПНОСТ
ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА

Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура;
Операция 2.2: Информационна и комуникационна мрежа;
Операция 2.3: Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси.

ОПЕРАЦИЯ 2.1. РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Списък с примерни дейности за подкрепа:
• рехабилитация и реконструкция на второкласни пътища извън трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), както и на третокласни пътища;
• подобряване на транспортните връзки до определени дестинации и обекти извън населените места – достъп до пристанища, летища, сметища и т.н.
• подкрепа за общински пътища в градските агломерационни ареали (общините, изброени в Приложение 3).
Бенефициенти
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, конкретен бенефициент за второкласни и третокласни пътища, общини.

ОПЕРАЦИЯ 2.2. ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА
Списък с примерни дейности за подкрепа:
• Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура, изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;
• Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на обществени информационни системи и данни;
• Въвеждане на мерки и системи за осигуряване на данни и безопасност на комуникациите, съгласно европейските стандарти и изискванията на бизнеса;
• Подкрепа за общинските ИКТ инфраструктурни проекти.
Бенефициенти
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, конкретен бенефициент за изграждането на нова държавна ИКТ мрежа. Общините, за общинските ИКТ инфраструктурни проекти

ОПЕРАЦИЯ 2.3. ДОСТЪП ДО УСТОЙЧИВИ И ЕФЕКТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

Списък с примерни дейности за подкрепа:
• Изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в съответните райони като част от националната газопреносна мрежа към съответните области;
• Изграждане на инсталации, използващи ВЕИ, и връзки към системите за доставка на ВЕИ;
• Технически проучвания и проучвания за осъществимост, изготвяне на проекти, техническа помощ. Операцията ще подпомага единствено инвестиции в енергоразпространението и няма да подкрепя дейности, свързани с производството на енергия. Тя ще се съсредоточи върху изграждането на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в избираемите области и общини като част от националната газопреносна мрежа.
Бенефициенти
1. За достъп до газоразпределителната мрежа
Общини без издаден лиценз за газоразпределение извън списъка на териториите, определени за газоразпределение (газоразпределителни региони) на базата на стриктни критерии за избор (общини от отдалечени области, включени в Приложение 11), за които:
• не съществуващ достъп до националната газопреносна мрежа;
• може да се докаже, че притежават значителен потенциал на пазара на газта – промишленост, публичен сектор и домакинства; въглища и дърва;
• ще се намалят емисиите на парникови газове, SO2 и прах;
• могат да докажат, че не съществува възможност да се използва какъвто и да е вид ВЕИ.
2. За изграждане на инсталации, използващи ВЕИ и връзки към системата за доставка на ВЕИ.
• Общини без лиценз за газоразпределение и включени в списъка на териториите, определени за газоразпределение (газоразпределителни региони), на базата на доказан потенциал за използване на ВЕИ (слънчева енергия, вода, геотермален източник, биомаса).

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0