ОП „Административен капацитет”

По тази програма могат да кандидатстват Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по:

Приоритетна ос 1: Добро управление
Операция 1.1 – Ефективна структура на държавната администрация
Операция 1.2 – Прозрачна и почтена държавна администрация
Операция 1.3 – Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики
Операция 1.4 – Администрацията – партньор на бизнеса
Операция 1.5 – Прозрачна и ефективна съдебна система
Операция 1.6 – Транснационално сътрудничество

Приоритетна ос 2: Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество
Операция 2.1 – Модерно управление на човешките ресурси в държавната
администрация
Операция 2.2 – Компетентна и ефективна държавна администрация
Операция 2.3 – Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество
Операция 2.4 – Компетентна съдебна система
Операция 2.5 – Сътрудничество и добри практики при управление на човешките ресурси в държавната администрация, структурите на гражданското общество и съдебната система

Приоритетна ос 3: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
Операция 3.1 – Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление
Операция 3.2 – Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост
Операция 3.3 – Подпомагане развитието на информационни технологии в
съдебната система
Операция 3.4 – Транснационално сътрудничество

Приоритетна ос 4: Техническа помощ
Операция 4.1 – Управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет“
Операция 4.2 – Популяризиране на ОП „Административен капацитет“
Операция 4.3 – Сътрудничество и добри практики при управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет“

2 Comments
  1. Reply
    Ивайло Янков 29.05.2009 at 10:44

    Здравейте Жана,
    Най – добре ще е да се запознаете със самата програма и след това ако имате някакви въпроси или нещо неясно ще Ви отговоря с най голямо удоволствие.

  2. с какво точно тази програма помага на читалищата?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0