ОП „Административен капацитет”

По тази програма могат да кандидатстват Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по:

Приоритетна ос 1: Добро управление
Операция 1.1 – Ефективна структура на държавната администрация
Операция 1.2 – Прозрачна и почтена държавна администрация
Операция 1.3 – Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики
Операция 1.4 – Администрацията – партньор на бизнеса
Операция 1.5 – Прозрачна и ефективна съдебна система
Операция 1.6 – Транснационално сътрудничество

Приоритетна ос 2: Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество
Операция 2.1 – Модерно управление на човешките ресурси в държавната
администрация
Операция 2.2 – Компетентна и ефективна държавна администрация
Операция 2.3 – Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество
Операция 2.4 – Компетентна съдебна система
Операция 2.5 – Сътрудничество и добри практики при управление на човешките ресурси в държавната администрация, структурите на гражданското общество и съдебната система

Приоритетна ос 3: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
Операция 3.1 – Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление
Операция 3.2 – Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост
Операция 3.3 – Подпомагане развитието на информационни технологии в
съдебната система
Операция 3.4 – Транснационално сътрудничество

Приоритетна ос 4: Техническа помощ
Операция 4.1 – Управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет“
Операция 4.2 – Популяризиране на ОП „Административен капацитет“
Операция 4.3 – Сътрудничество и добри практики при управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет“

2 коментара
  1. Reply
    Ивайло Янков 29.05.2009 at 10:44

    Здравейте Жана,
    Най – добре ще е да се запознаете със самата програма и след това ако имате някакви въпроси или нещо неясно ще Ви отговоря с най голямо удоволствие.

  2. с какво точно тази програма помага на читалищата?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0