Оранжерията – едно по-добро бъдеще за Вашето стопанство!

Земеделието в България е основен стопански отрасъл, осигуряващ изхранването на населението и суровини за леката и хранително-вкусовата промишленост, с основните си подотрасли – растениевъдство и животновъдство. Обект на днешната ни тема ще бъде растениевъдството и по-конкретно оранжерийното производство, което в последните 20 години се развива със значителни темпове, както в световен мащаб, така и в България.

николай асенов - страбоЗа тази цел, сме поканили г-н Николай Асенов – представител на фирма „Страбо“ ЕООД – дистрибутори на испанската фирма Asthor и лидери в производството на оранжерии – да ни запознае с плюсовете на този тип производство.

Здравейте, г-н Асенов! Преди да зададем основните въпроси, които ни вълнуват, бихте ли ни представили накратко фирма „Страбо“ ЕООД?

Здравейте и благодаря за интереса, който проявявате спрямо оранжерийното производство и нашата компания. Фирмата е основана от специалисти в областта по контрол на климата, с дългогодишен опит. Успешно разработваме технологични проекти в областта на високотехнологични оранжерии и оборудване за отглеждане на животни в селското стопанство. Благодарение на сътрудничеството си, с испанската фирма Asthor Agricola S.A., фирмата успява да се наложи като лидер на пазара. Предоставяните от нас решения обхващат голям сегмент от селскостопански и оранжерийни производители, като решенията, които предлагаме са както за земеделски производители с площи от 1 дка, така и за такива със 100 дка и повече.

В днешно време, бива обръщано все повече внимание върху неблагоприятните климатични явления, оказващи влияние върху развитието на селскостопанския сектор и по-конкретно растениевъдството, като зачестяване на градушки и слани, които унищожават голяма, да не кажем и цялата, част от земеделската продукция – отглеждана на открито. Ясно е, че не можем да се борим срещу природата и нейното влияние върху човечеството, но можем ли да предприемем мерки, с които да ограничим максимално въздействието и негативните климатични последици?

Както споменахте, не можем да се борим срещу природата, но можем да ограничим негативните въздействия, например чрез изграждане на оранжерия или т.н парник. Най-общо, тя представлява структура – със стени и покрив – изработена предимно от прозрачни материали (стъклени или пластмасови), в които се отглеждат култури, за които обикновено се изисква специално регулиране на климатичните условия и както казахте, с цел превенция на негативни климатични условия. Този тип структура може да бъде както с малки размери, така и с промишлени. Оранжерията е проектирана така, че изложена на вътрешна светлина, температурата да се повишава значително – сравнено с температурата на околната среда, като целта е да се предостави защита на отглежданите култури в студено или неблагоприятно време. Разбира се, съвременните оранжерии могат да бъдат изградени с високотехнологични производствени удобства: скрининг инсталации; отоплителна и охлаждаща система; висок клас осветление и др., като всички изброени могат да бъдат компютърно контролирани, за да бъдат оптимизирани условията на растеж на отглежданите култури. Оранжериите позволяват по-голям контрол върху средата, в която се развиват културите. В зависимост от техническата спецификация на оранжерията, ключовите фактори, които могат да бъдат контролирани включват: регулиране на температурата, нивото на светлина и засенчване; напояване, торене и влажност на въздуха. Оранжериите могат да бъдат използвани и, за да бъдат преодолени почвените недостатъци, като по-кратък вегетационен период или лоши осветителни нива, като по този начин би могъл да бъде подобрен добива на продукцията, особено върху трудно-обработваеми и бедни на богати вещества почви.

Бихте ли ни разказали по-подробно за технологичните особености при изгражданите от фирмата оранжерии?

За по-успешно оранжерийно производство, е важно да се извлече максимума от култивационния период. Влажността и температурата трябва да бъдат много прецизно контролирани, за да се предотврати спад в доходността; загуба на качество и гъбични заболявания. Въпреки това, чрез адаптиране към новите методи, дори с относително стандартно оборудване в оранжерията, могат да бъдат направени огромни спестявания в потреблението на енергия. оранжерия - азия - чушка звънецНезависимо от настоящата икономическа нестабилност, по-голямата част от сектора на производство на плодове и зеленчуци, не се възползва максимално от тези възможности. В по-голямата си част оранжерийните производители работят само сезонно, като основната причина е скъпото отопление на принципа на тръбна мрежа и котел на дърва или газ. За региона на България, където климата е умерен, има много по-подходящ метод и той е на базата на въздушното отопление, чрез отоплители – разположени вътре в оранжериите. По този начин бива осигурявана нужната топлина, в рамките на няколко часа, което е много енергийноефективно в предходните сезони, като е необходимо затопляне основно през нощта, при падане на температурата под 12 градуса. Системата е напълно автоматична и контрола става посредством датчици, разположени на височината на културата и в горния край на оранжерията. Отоплителите работят на компресиран природен газ, нафта или дървесен чипс. Разпределението става посредством текстилни въздуховоди, разположени под дренажните улуци или в горната част на оранжерията. Подаването на въздуха става равномерно, като по този начин липсват зони с по-ниска температура. Допълнително, може да бъде използвано обогатяване с въглероден диоксид, отделен при горенето, което увеличава добивите с 40%. Важен фактор за намаляване на температурните загуби, през зимата, играе и двойния полиетилен с надуване, който осигурява термомост между вътрешната и външната среда и спомага за намаляване на конденза – вътре в оранжерията. Друг важен фактор е термо и засенчващия екран, разположен в горната част на оранжерията, контролиращ се от метеостанцията на климаконтрола. Той помага за редуциране обема на отопление – зимата, през нощта – и редуцира температурите – лятото, през горещите дни.

За нашите читатели може би ще бъде интересно да научат и за хидропонните технологии, приложими в оранжерийното производство и какви са предимствата, които те дават?

Хидропонната технология все още не е толкова популярна в нашата страна, като причината отново е липсата на актуална информация, която да запознае производителите в нейната ефективност. Хидропониката е метод за култивиране, утвърден в целия свят, преди повече от 20 г., поради високите добиви и липсата на зарази в субстрата.хидропонна система Растенията се отглеждат върху субстрати без почва или почвени смески (вата, кокос, агропелит и др.). При субстратните чували с вата или кокос има недостатък и той е, че след приключване на култивационния период те трябва да се рециклират или депонират. Рециклирането е процес, който не е разработен в България, поради липсата на достатъчно оранжерийни производители, които да използват този метод. По-подходящи са агропелита или използването на саксии или агроторби от 60л. за еднократна или многократна употреба. Агропелита може да бъде смесен с биоторф или биохумус – за допълнителна минерализация. Този метод редуцира необходимия течен тор и придава на крайния продукт естествен вкус. Основен за хидропонния метод е хранителният възел и съдовете за торове, като по този начин се осигурява точно дозиране на торовете и предварително могат да бъдат зададени няколко програми, в зависимост от сезоните и концентрацията. Процеса се следи посредством сензори за ЕС, PH и температура. Дозирането става автоматично и решава проблема с изтощаване на почвата, след няколко сезона, при конвенционалния начин на култивиране в почвата. Друг проблем, който се решава е липсата на зарази от предишни култури и изваждане на коренищата от почвата в края на сезона. За хидропонната технология е важно да се знае, че е необходимо параметрите да се контролират от агроном и е по-подходяща за оранжерии над 5 дка.

В заключение, какви са очакванията Ви за развитие на селскостопанския сектор през настоящата година?

В последните 3-4 години се наблюдава засилен интерес към реализацията на високотехнологични оранжерии. Основната причина е безвъзмездната субсидия, отпускана за подобни дейности, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селски райони. Само ще припомня, че по тази мярка могат да кандидатстват земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем.

оранжерия - русия

Важни е да се знае, че за подаване на проект по подмярка 4.1, е необходимо съоръжението на има издадено строително разрешение и да е съгласувано в съответните инстанции. Мярката дава добри възможности за реализирането на подобни – модерни оранжерии, с които производителите биха могли да намалят експлоатационните си разходи и да увеличат печалбата си – независимо от атмосферните условия. Приоритизирането именно на сектор „плодове и зеленчуци“, ще доведе до повишаване интереса на земеделските производители, да се преориентират в оранжерийно производство. Друг фактор е и променящия се климат през последните години в България и липсата на ясно разграничени сезони, което води до трудна прогнозируемост на добивите от плодове и зеленчуци на полето. Решението е едно – осигуряване на изолирана среда и контрол на климата, посредством високи технологии.

Г-н Асенов, благодарим Ви за съдействието и за изчерпателната информация, която предоставихте на нас и нашите читатели!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0