Отворена е процедурата „Развитие на социалното предприемачество”

Управляващия орган на оперативна програма развитие на човешките ресурси обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”. Бенефициентите който са подали своите проекти, могат да ги оттеглят и подадат на ново, съобразeно с нововъведените промени .

Чрез допълнителните промени в Условията за кандидатстване се предвижда облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициента. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели.

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика

Допустими кандидати :

 • Социални предприятия ;
 • Работодатели ;
 • Специализирани предприятия на хора с увреждания ;
 • Кооперации на хора с увреждания ;
 • Общини и райони на общини ;
 • Доставчици на социални и неправителствени организации .

Дейностите, които кандидатите ще заложат в проектните си предложения трябва да насочени към  осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия , специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез :

 • психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост
 • социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
 • оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
 • предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
 • проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 • социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

Безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е в границите от  50 000 лв. до 391 166 лв.

Общият бюджет на процедурата е 15 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0