ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“, ЧАСТ ОТ ОПИК 2014-2020.

Два крайни срока за подаване на проектни предложения се предвиждат по вече отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“, а именно:

 • До 05 септември 2018 година – срок за кандидатстване от страна на кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;
 • До 07 ноември 2018 година – срок за кандидатстване от страна на кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Целта на процедурата, част от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е създаване и развитие на нови предприятия в сектори на Националната стратегия за развитие на МСП 2014-2020 (НСНМСП), както и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Финансиране

 • Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 80% общите допустими разходи за финансиран проект.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение по процедурата е 50 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение по процедурата е 200 000 лв.

Общият размер/ бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67.228 милиона лева.

Допустими кандидати

 • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, след 31.12.2016 година;
 • – Задължително условие за допустимост е и кандидатите да са микро, малки или средни предприятия, които същевременно да са независими предприятия, съгласно Закона за МСП.
 • – Задължително условие за допустимост е и кандидатите да развиват своята икономическа дейност, както и дейността за кандидатстване по проекта в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия; както и Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими дейности

 • Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • Дейност за визуализация на проекта.

Допустими разходи

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на служители;
 • Разходи за машини, съоръжения, оборудване;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
 • Разходи за материални консумативи;
 • Разходи за наем на работни помещения;
 • Разходи за външни услуги, като например: разработване на технологии за производство и/или предоставяне на услуги; създаване на уеб сайт; пазарни проучвания и анализи и пр.
 • Разходи за участия в събития в страната и чужбина;
 • Разходи за визуализация.

Приоритетни проектни предложения

Съгласно заложените критерии за подбор/ оценка, по настоящата процедура с приоритет ще бъдат разглеждани проектните предложения, доказващи:

 • Ефективност на предприемаческата идея;
 • Опит и образование на предприемача и екипа на кандидата;
 • Допълнителен приоритет ще се дава на жени – предприемачи; лица до 29 и над 50 години; приоритет на база регионална принадлежност на инвестицията; проекти, залагащи реалистични за изпълнение разходи.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0