Отвориха две нови мерки по програма „Аквакултури“

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” стартира прием на проектни предложения по две нови мерки от Оперативната програма – мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” и мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова”

SchoolБезвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2 ще се предоставя за дейности свързани с изграждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора. Бенефициенти по тази мярка могат да бъдат публичноправни или полупубличноправни организации, както и търговски организации с предмет на дейност в сектор “Рибарство”.

MoneyОбщият бюджет по мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” е 3 129 707 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

ClockОдобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца от деня на подписването на договора.

MoneyПо проектите се извършва авансовото плащане, което е в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.

  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро.
  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

SchoolПо мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова” безвъзмездната финансовата помощ ще се предоставя за приспособяване (модификация) на риболовните кораби с цел пренасочването им за обучение или извършване на научни изследвания, свързани с рибарството.

Ще се приемат проектни предложения по два сектора:

Сектор 1 – Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение

Сектор 2 – Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството.

SchoolЗа безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или полупублични учебни или научни организации, чиято дейност е пряко свързана със сектор „Рибарство”.

MoneyОбщият бюджет по мярка 3.6 е 1 043 235 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

ClockОдобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца от деня на подписването на договора.

MoneyПо проектите е допустимо авансово плащане в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.

  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.
  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

За повече информация Програма „АКВАКУЛТУРИ“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0