От август до 10 октомври ще продължат теренните проверки на физическите блокове

Областните земеделски дирекции трябва да изготвят индикативни графици и да предупредят земеделските стопани

Областните земеделски дирекции стартират теренни проверки на физическите блокове, които ще продължат до 10 октомври. Проверките са в изпълнение на заповедта на земеделския министър Румен Порожанов, издадена на 4 август. За целта от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са изготвили списъци и са създали методика за извършване на проверките. Определените за изпълнението на заповедта служители трябва да изготвят възможно най-ефективен маршрут, който изключва всички земеделски парцели, попадащи в зони, планирани за самолетно или сателитно заснемане през 2017 г. Няма да бъдат проверявани също така и тези парцели, които подлежат на проверка съгласно анализа на риска или пък не са заявени за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2017 г., или са по-малки от 1 декар.

Резултатите от проверките ще бъдат поетапно отразявани (предоставени) по съответния ред до 20 октомври 2017 г.

Служителите, отговорни за теренните проверки, ще имат на разположение високо проходим автомобил, изправно GPS – устройство Topcon, а при необходимост, подходящо облекло и шофьор.

След получаване на списъците и цифровите географски данни с подлежащите на проверка физически блокове, всяка ОД „Земеделие“ трябва да изготви индикативен график за провеждането, с конкретни физически блокове за ден.

Всяка областна дирекция трябва да информира земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане, които попадат в графика за проверка. Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, да бъдат публикувани на интернет страницата на съответната ОД „Земеделие“, както и на информационните табла в ОД „Земеделие“ и всички ОСЗ в областта.

Проверяващите, след обобщаване на данните, събрани по време на теренната проверка, изготвят протоколи с констатациите от извършените през деня проверки на място и заедно с направените измервания, снимки и сканирана работна карта, ги въвеждат в централизирания регистър на теренните проверки и по същество ги предават за одобрение в ОД „Земеделие”. Всеки проверен и утвърден протокол се сканира и добавя като файл в регистъра на теренните проверки в ОД „Земеделие“, най-късно до 10 часа на понеделника, следващ утвърждаването на протокола.

Данните за извършените проверки се разпределят за отразяване в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) на служителите в отдел ЦПБД на СИЗП, които следят за коректната работа и изправността на централизирания регистър на теренните проверки за цялата страна, се посочва в министерската заповед. Отдел ИЗП, дирекция ДПИЗП, извършва контрол на качеството на цялостния процес по извършване, протоколиране и отразяване в СИЗП на данните от теренните проверки, на извадков принцип. Служителите на отдел ИЗП, дирекция ДПИЗП, имат право, при установена необходимост, във връзка с контрол на качеството, да предлагат и/или извършват контролни проверки на вече проверени и протоколирани физически блокове, на база отделна заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Дейностите по заповедта „следва да бъдат извършвани с най-висок приоритет спрямо всички други планирани за периода дейности и проверки“, пише изрично в документа.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0