Начало / Акцент Евро Финансиране / От земеделие към туризъм

От земеделие към туризъм

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде отворена процедура за подбор на проектни предложения 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Целта на подмярката е разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомагане процеса на преструктурирането им.

Допустими кандидати по подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ са:

Земеделски стопани, който имат икономичен размер на стопанството измерен в СПО 2 000 до 7 999 евро. 

Размер на финансовата помощ по подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ

Процент на съфинансиране

5 000 евро

70 000 евро

85 %

По подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“  ще бъдат допустими следните дейности:

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Развитие на селски туризъм;
 • Местно занаятчийство;
 • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в Анекс 1;
 • Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението ( грижи за деца,възрастни,хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги базирани на ИТ и др.)
 • Развитието на технологиите в „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребления;

Допустими разходи по подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ ще са:

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Изграждане и придобиване на недвижимо имущество, вкл.чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, вкл. чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

„ЕКОМАТ“ООД – възстановяване на животновъдни стопанства чрез финансиране от ЕС

Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. -> …

2 коментара

 1. Захаринка Атанасова

  Здравейте. Ако живееш в район в който не е включен в селските райони, може ли да кандидатстваме?

  • Здравейте, необходимо е дейността да се извършва на територията на селски район. Няма проблем, че местожителството ви не е в такъв район.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.