Повече от 1 400 са входираните проекти по програма „Развитие на селските райони“ за 2010г.

Общо 1 418 са кандидатите към днешна дата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. в рамките на обявения за 2010 г. прием. Най- голям е интересът към изграждане на фотоволтаици и туристически обекти, както и разширяване на полупазарни стопанства. За този тип инвестиции са подадени най- много проектни предложения, съобщи Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева.

Общо 1 418 са кандидатите към днешна дата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. в рамките на обявения за 2010 г. прием. Най- голям е интересът към изграждане на фотоволтаици и туристически обекти, както и разширяване на полупазарни стопанства. За този тип инвестиции са подадени най- много проектни предложения, съобщи Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева.

photovoltaic-park2 leshten_traditional_house

През септември предстои отваряне на други 4 мерки от програмата – 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, както и двете общински 321 и 322 „Основни услуги за населението в селските райони” и „Обновяване и развитие на населените места”.

От подадените към днешна дата проекти, най- много кандидати има по туристическата 312-та мярка, както и по 141-ва, която е предназначена за подпомагане на полупазарните стопанства, посочи Калина Илиева.

По мерки в рамките на прием 2010 бройката на подадените до момента проекти е както следва:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – общо 330 проекта с общ размер на инвестицията около 103,5 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 73 млн. лв.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – общо 159 проекта с общ размер на инвестицията около 304,7 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 152 млн. лв.

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства” – общо 422 проекта с общ размер на инвестицията около 6,2 млн. лв; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 6,2 млн. лв.

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – общо 20 проекта с общ размер на инвестицията около 3,1 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 3 млн.  лв.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” – общо 30 проекта с общ размер на инвестицията около 4млн. лв. Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 3,8 млн. лв.

●  Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – общо 217 проекта с общ размер на инвестицията около 100 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 67,6 млн. лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – общо 656 проекта с общ размер на инвестицията около 277 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 180,5 млн. лв.

Прегледът на подадените проектни предложения по едни от най-атрактивните 121-ва, 123-та, 311-та и 312-та мярка сочи, че най- много фирми кандидатстват за инвестиции в сферата на туризма, възобновяемите енергийни източниците, млекопреработката и винарската и консервна индустрия, обобщи Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева.

По мерките за развиване на алтернативни на земеделието дейности – 311 и 312 са подадени проекти предимно за изграждане на къщи за гости, фовотоволтаици и изграждане на цехове в хранително – вкусовата промишленост. Инвестиционните предложения по двете мерки към днешна дата са на стойност приблизително около 400 млн. лв., каза  Калина Илиева.

По предназначената за инвестиции от преработвателите мярка 123 са подадени проекти от фирми, които искат да изграждат нови винарски и консервни предприятия. Подадените инвестиционни предложения по мярката към днешна дата са за над 253 млн. лв., посочи още Илиева.

wine can

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която  интересът преди бе насочен главно към покупка на земеделска техника, сега привлича инвестиции свързани с прилагането на изискванията на Нитратната директива, модернизиране на ферми и изграждане на капково напояване. Разходите, за които се кандидатства по тази мярка, са приблизително за 35 млн.лв.

5 6

Всички ново-подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони ще се обработват в пет-месечния срок по нормативна уредба. От стария прием на проекти по програмата към днешна дата остава да се разгледат около 700 инвестиционни предложения – в срок до края на септември в съответствие със съгласувания с Брюксел график.

Източник: „Програма за развитие на селските райони“

1 Comment
  1. Reply
    Даниел Йорданов 02.10.2011 at 8:46

    От петмесечния срок вече са изминали…14 месеца!!!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0