Подготвена е наредба за законно отглеждане на канабис

Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис) с цел добиване на влакна, на фураж или за семепроизводство ще се извършва под строгия контрол на държавата. Проект на наредба, публикуван в Портала за обществени консултации, определя реда, който стопаните трябва да спазват при отглеждане на тази култура, което в обичайния случай се преследва от наказателното законодателство заради съдържанието на наркотично вещество.

Разрешението за отглеждане на конопените растения се издава само за реколта, в която съдържанието на тетрахидроканабинол – основната психотропна съставка, е под 0.2 тегловни процента в листната маса, цветните и плодните връхчета.

За да получи право за засяване на растенията, земеделският производител трябва да е регистриран като такъв, да е входирал декларация, че ще произвежда семена, предназначени за фураж и да е получил разрешение по Закона за посевния и посадъчния материал.

Наредбата посочва, че до 10 март производителите трябва да поискат разрешение за това производство от земеделския министър, като приложат документ за качеството на семената, сертификат за тях заедно с фактура за закупеното количество семена и документ за кълняемостта им. Освен това се прилага и копие на официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол.

Министърът издава разрешение на съответния производител след като той подпише декларация, че няма да използва с други цели реколтата и след като представи свидетелство за съдимост.

Разрешението се издава до 10 април. Но то може и да бъде отказано, ако производителят има влязла в сила присъда по текстовете за наркотични вещества в НК или има административни нарушение по Закона за контрол върху наркотичните вещества.

Строгият контрол при отглеждането включва информиране на земеделското министерство за извършената сеитба, а след прибирането на растенията и за получената реколта, продадените количества и за складовите си помещения.

Отделно от това земеделците представят в съответните областни дирекции на МВР заверено копие от издаденото разрешение и информация за засетите площи.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) взима проби от семепроизводствените участъци за изследване количеството на тетрахидроканабинол, а също и от растенията в конопените ферми. Анализите се извършат в акредитирана лаборатория у нас или в чужбина и са за сметка на производителите.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0