Подготвен е нов регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства в ЕС

Данните ще се събират на база доказателства

На 8 май посланиците на ЕС потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат) относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства.

Евростат представи за разглеждане досие 2016/0389 (COD) с предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика на земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 в края на 2016 година. Текстът на регламента и на приложенията бяха подробно разгледани и обсъдени на заседания на Работна група В.08 Статистика през 2017 година, в резултат на което се прие общ подход. Заключителните преговори между Европейския парламент, Съвета и Евростат за постигане на съгласие за окончателния компромисен текст на предложения регламент се проведоха на 11 април 2018 година, като от страна на Българското председателство Съветът се представляваше от г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт. Постигнатият компромис гарантира баланс между осигуряване на гъвкавост за бързо променящите се нужди от статистически данни при изготвяне на политиките в отрасъла и гарантирането на приемливи граници на разходите и натоварването на респондентите и администрациите.

Новият регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства ще представи рамката за събиране, обработка и разпространение на данни за структурата на земеделските стопанства. В този документ се регламентират правилата за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 година и за следващите изследвания на структурата на земеделските стопанства през 2023 и 2026 година. В приложение са включени променливите, за които се събират данни от земеделските стопани и от наличните административни източници.

Надеждни и сравними данни, основани на доказателства, са основата за разработване на политики за развитие на земеделския отрасъл. С тези подобрени правила ще разполагаме с по-добра статистика на ниво стопанство за изпълнението и наблюдението на Общата селскостопанска политика, без допълнително натоварване при събирането на данни спрямо предходните периоди, заяви Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на Република България и председател на Съвета.

Чрез рационализиране и актуализиране на начина на събирането на данни на ниво земеделско стопанство в единна рамка, новите правила подобряват прилаганите досега от държавите членки, като предоставят повече гъвкавост при ползване на новите информационни технологии.

Следващите стъпки включват гласуване на първо четене на регламента от Европейския парламент и впоследствие приемане от Съвета. Регламентът ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0