Начало / Акцент Евро Финансиране / Подмярка 6.3 през 2020г. само за животновъди

Подмярка 6.3 през 2020г. само за животновъди

Както беше изнесено по-рано от публикувания проект на Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 за 2020 година, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще стартира отново през Януари 2020г. 

Целта на подмярката е чрез подбор на проекти да се постигне икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, превръщайки ги в устойчиви и жизнеспособни единици.

Интересното при този прием ще е, че той е обявен като целеви и от финансова помощ ще могат да се възползват единствено животновъдни стопанства, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

Видове животни в обхвата на подмярка 6.3 през 2020г.

Видове животни в обхвата на подмярка 6.3 през 2020г.

Овце
1.Овце – млечни, и овце – месодайни
2. Други овце
Кози
1. Кози – майки
2. Други кози
Свине
1. Свине – майки
2. Прасенца под 45 дни
3. Други свине
Птици
1. Кокошки – носачки
2. Бройлери

За да кандидатстват земеделските стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, трябва да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Освен това кандидатите трябва да докажат минимум 33% приходи от земеделска дейност от общите си приходи/доходи за предходната календарна година (2019г.).

Приходите от земеделска дейност са доход, придобит от кандидата  от дейността му за производство на продукти заедно с получена финансова помощ по схемите за директни плащания, Националната програма за пчеларство, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата. 

Както знаем подмярка 6.3 има ясни изисквания за икономическия размер на стопанствата, които кандидатстват, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Стопанството на кандидатите трябва да отговаря на изискването за икономически размер – СПО в границите между 2000 и 7999 евро. Какво означава това, за да сте допустим кандидат трябва да имате в стопанството си, един от следните варианти:

  • При свиневъдно стопанство: Ако отглеждате свине-майки, те трябва да са в порядъка 7-9 броя.
  • При стопанство, отглеждащо овце: Ако например отглеждате Овце-млечни и/или Овце-месодайни трябва да имате максимум 100-105 броя.
  • При стопанство, отглеждащо кози: Ако например отглеждате Кози-майки те трябва да са максимум 80 броя.
  • При стопанство, отглеждащо птици: Ако например отглеждате Кокошки-носачки, трябва да имате максимум 530 броя. А ако отглеждате Бройлери може да имате максимум 750-770 броя бройлери.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ, определен за приема през 2020г. е до левовата равностойност на 6 000 000 евро.

Финансовата помощ за един кандидат е безвъзмездна и е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

  • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
  • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Кандидатите представят бизнес план по образец за развитие на стопанството за максимален период от 5 (пет) години. Бизнес планът включва отглеждането на животните за 5 години, увеличаване на стопанството с минимум 20%, закупуване на 1 брой техника, която е необходима в стопанството, на стойност минимум 700 лв, преминаване на обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви помогнат с изготвянето на цялостна документация по проекта, както и да Ви съдействат за кандидатстването и комуникацията с управляващия орган при управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

За Вас животновъди – превантивни мерки

През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.