Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще стартира през 2017г.

Една от дългоочакваните мерки от Програма за развитие на селски райони – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – се очаква да отвори за прием – за пръв път през този програмен период – през месец ноември 2017 г., пораждайки основния въпрос: Ще бъдат ли финансирани проекти за къщи за гости?

Преди да пристъпим към отговора на този въпрос е добре да знаем, че по подмярка 6.4 биха могли да бъдат финансирани изключително много дейности – различни от развитието на туризма. Ако трябва да сме честни, инвестицията в „къща за гости“ се превръща в бутафорна и скучна идея, с почти минимален процент възвращаемост на направените разходи – за кратък период от време. Дори постоянният приоритет на Северозападния район за планиране в програмите, финансирани от ЕС – не му помага за ефективно и ефикасно развитие и съответно генериране на ползи за обществото и държавата. Точно напротив – все същите разбити пътища, все същия малък брой туристи и все същите обезлюдени населени места. Това е валидно за голяма част от районите в страната, в която бива опитвано да се наложи развитието на туризма, не само приоритетния Северозапад.

Какво ще бъде допустимо по тази подмярка?

Вече стана ясно, че инвестициите в „къщи за гости“ ще бъдат допустими за финансиране, но при изключително ограничени условия, поради зачестилите измами и личната им употреба. Все пак, съгласете се, докато мислим в подкрепа на идеята „как да вземем едни пари“ – няма да получим нито качествена инвестиция, нито рентабилна. Финансовата помощ бива отпускана, на първо място, с идеята, че финансираният проект ще бъде рентабилен и ще доведе до икономически ползи – за сметка на кандидата. Тук се намесват и фиктивните „къщи за гости“, при които се отпуска финансиране – за изграждането на обекта и развитието на туристическите услуги, които в 60% от този тип инвестиции – след получаване на помощта – спират да осъществяват такива. Важно е да се разбере, че с тази мярка, ЕС не цели обновяване и изграждане на помещения за трайно пребиваване в общините от селските райони, а изграждането и обновяването на туристически обекти, с които да се спомогне развитието на туристически услуги в тези райони, както и да се предоставят нови, алтернативни такива за нашите ширини.

Преди да излезе официален проект на Наредбата по тази мярка, вече знаем (на база последните интервюта по темата на Министъра на земеделието и храните), че проекти с „къщи за гости“ ще бъдат допустими само, ако мястото на инвестицията попада в район, селище или община, които по статистика и икономическо развитие са с основен поминък – алтернативен туризъм. Тези райони предстои да бъдат избрани и предоставени за обществено обсъждане. Макар и да няма официален списък, възможни такива места – предвид туристическия им потенциал са планински и исторически центрове като Батак, Берковица, Елена, Жеравна, Тетевен, Троя, Разлог, както и балнеоложки центрове като Велинград, Девин, Минерални бани, Сапарева баня, Павел баня, Хисаря.

Сложете край на „къщите за гости“ – поставете начало на успешен бизнес в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански) и развитието на услуги във всички сектори.

Започването на свои бизнес в сферата на производството е добра идея, но само ако знаете как да я реализирате. Първото и най-важно от всичко е идеята, т.е. трябва да знаете какво бихте искали да произвеждате. Това, което е от съществено значение е – да сте абсолютно сигурни, че продуктът, който искате да произвеждате е действително необходим на пазара; тук няма пълна гаранция, че хората ще харесат Вашия продукт, но това е риск, който всеки предприемач трябва да поеме. Втората важна стъпка е изборът на терен за производство, следван от това да се определи какви машини/оборудване ще са необходими; да предвидите достатъчно време, за да проучите законите – отнасящи се до дейността или просто да изберете добър консултант и не на последно място – да получите необходимите средства за реализирането на идеята, което може да се осъществи по въпросната мярка.

Като примерни допустими инвестиции в тази сфера, можем да посочим:

 • Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на кабели;
 • Изграждане/модернизация и оборудване на шивашко предприятие;
 • Изграждане/модернизация и оборудване на пекарна;
 • Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на обувки;
 • Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на пластмаса;
 • Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на метални конструкции;
 • Изграждане/модернизация и оборудване на предприятие за производство на дограма и др.

Развитието на услуги от всички сектори е един чудесен вариант за успешен и доходоносен бизнес. Тук ще обърна особено внимание на социалните услуги, които могат да се предоставят и да бъдат финансирани. Доста популярни стават, през последните години, предоставянето на услуги за възрастни хора. Това са основно домове и хосписи, в които възрастните биха могли да получат различни типове социални услуги или подслон. Аналогично на тях, ще бъдат финансирани и дейности, свързани с грижи или обучение на деца; предоставянето на здравни услуги за населението от всички възрастови групи, както и предоставянето на ветеринарни дейности. Тук отново важат гореизброените начални правила за стартиране на такъв тип бизнес начинание – какви услуги искате да предоставяте; изборът на правилно населено място – според вида услуга; определяне на необходимото оборудване/обзавеждане; проучване законодателството в областта и съответно финансиране.

Примерни допустими инвестиции в тези сектори са:

 • Изграждане, обновяване и оборудване на дом/хоспис за възрастни хора;
 • Изграждане, обновяване и оборудване на детски обучителен център или пансион;
 • Изграждане, обновяване и оборудване на здравен кабинет, аптека или друг тип здравни услуги;
 • Изграждане, обновяване и оборудване на ветеринарен кабинет;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Изброените дейности са допустими за финансиране, но са чисто ориентировъчни. Всяка идея, включваща производство бива допустима, стига да не включва производството и преработката на селскостопански продукти, както и почти всяка идея, свързана с развитието на услуги от всички сектори.

За проекти – различни от „къщи за гости“ – ще се запази основното изискване, а именно инвестицията да се осъществява на територията на допустим за финансиране селски район. Допустими кандидати са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица – регистрирани по Закона за занаятите.

Съществена новост е, че размера на субсидията се увеличава на 75% – за сметка на Вашето самоучастие, което става по-малко. Запазва се минималния размер на безвъзмездната финансова помощ от 10 000 евро, но се променя максималния размер на помощта – 200 000 евро.

Важно е да споменем, че ако вече разполагате с действащо предприятие – в сферата на производството или предоставянето на услуги от различен тип – и то се намира под обхвата на допустима за финансиране селска община, бихте могли да се възползвате от възможностите за финансиране, които предоставя мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, като при оценка на проектните предложения именно кандидати – осъществявали дейност най-малко 3 години, преди датата на кандидатстване, ще получат приоритет.

Тези от Вас, които се чувстват объркани (и не само) и искат да разберат повече информация, относно финансирането, допустимостта си по мярката, както и допустимостта на идеята – различна от изброените примерни – нека заповядат на консултация в някой от офисите ни в страната, където колегите ще дадат повече яснота, ще отговорят на всички възникнали въпроси и с удоволствие ще изготвят Вашето проектно предложение.

 

6 Comments
 1. Reply
  Ивайло Стоянов 15.10.2017 at 18:39

  Здравейте,имам желание да наравя занаятчийски малък комплекс и реставриране на стара къща в село Бръшлян община Малко Търново. Селото е архитектурно историческо.
  Може ли да се финансира и да ми съдействате?

 2. Reply
  Димитър 08.03.2017 at 10:44

  Здравейте,
  В с.Кулата до самата магистрала имам 11 бунгала,които всичките са за основно обновяване,дограми,бани,паркет и мн др,или пък да махна всичко и да направя пункт за годишни технически прегледи?
  Какво бихте ми препоръчали?
  Благодаря предварително.

 3. Reply
  Мариана Дафчева 12.11.2016 at 23:07

  Здравейте, бихте ли ме информирали, дали могат да се включат проекти за развитие на изкуството у деца от предучилищна възраст – изграждане на ателиета – еко кътове, грънчарство, иконопис, музикално и танцово изкуство и т.н., както и проекти свързани с развитие на компетентността /обучение в родителство/ на лица от малцинствени групи, с цел ограмотяване, училище за родители и т.н. Като цяло – инвестира ли се в проекти, чиято цел е повишаване компетентности на възрастни, по повод тяхното родителство,иде реч за хора в уязвими групи и техните деца.Може ли да се кандидатства с проекти, насочени към формиране и развитие на екологосъобразно поведение у децата от 3 до 7 г., свързване със създаване и грижа към биологични ферми от насекоми и дребни животни и растения. Благодаря предварително

  • Здравейте,
   инвестиции, свързани с изграждане на ателиета за развитие на занаятчийски дейности, както и образователни центрове са допустими, в рамките на допустим за финансиране селски район.
   За повече и по-подробна информация, бихте могли да се обадите на телефон: 02/ 489 6959, като в последствие бихте могли да дойдете и на консултация в някой от офисите ни в страната.

 4. Reply
  Jancho Ovcharov 01.11.2016 at 13:05

  Dobar den! molja da mi razjasnite kak moga da kandidatstvam pa Evro programi 6.4, izgragdane i modernizazija na zeh za proizvodstvo na toaltna hartija? Parzela i postroikite se namirat v selo Bogatovo, gabrovsko. Blagodarja Vi predvaritelno.

  • Здравейте,
   тази идея би могла да бъде финансирана по подмярка 6.4, стига инвестицията Ви да се осъществява в допустим за финансиране селски райони и стига да отговаряте на критериите за допустимост по подмярката. За повече и по-подробна информация, заповядайте на консултация в някой от офисите ни в страната, които може да видите в секция: контакти.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0