Подмярка 8.4 за възстановяване на горите след пожар и бедствия е отворена

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е отворена. Земеделското министерство публикува насоки за кандидатстване. крайният срок за прием на проекти е до 20 август, включително.

От общия бюджет, който е в размер на 15 646 400 лв., е предвиден специален бюджет за безвъзмездна финансова помощ за община Симитли, община Кресна и ДП „Югозападно държавно предприятие“ с проектно предложение, което включва инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли. Определената сума е в размер на 3 129 280 лв. За останалите бенефициенти помощта за разпределяне е 12 517 120 лв.

В Условията е посочено, че минималният размер на разходите, за които се кандидатства за едно проектно предложение, е до 1 955.80 лв., а максималният – до 1 955 800 лв. Това е максималният размер на разходите и за целия период на прилагане на ПРСР и се отнася включително за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати по подмярка 8.4 са физически лица, собственици на горски територии; еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици или стопанисващи горски територии; държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи  горски територии; юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0