Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза, като им предостави професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на предприятията.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти представлява държавна помощ в съответствие с т. 4.2.2 „Нова мярка“ от Съобщение на Комисията – Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 955 830 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Консултантски услуги, свързани с извършване на анализ и преструктуриране на дейността на кандидата, които включват:

  • Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на предприятието – кандидат, насочени към възстановяване на жизнеспособността им в краткосрочен или средносрочен план;
  • Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на предприятиeто в затруднение.

Консултантски услуги в областта на финансовия мениджмънт и контролинг:

  • Вътрешен анализ на предприятието в затруднение;
  • Финансов анализ на активите и пасивите на предприятието в затруднение.

Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и критичните точки в дейността на предприятието – кандидат.

Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки.

Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в условията на финансова криза.

Други допустими дейности, свързани с изпълнението на проекта:

  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта– не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта – не повече от 900 лева.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.11.2010 г., 16.00 ч.

Източник: Програма „Конкурентноспособност“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0