През 2020 г. ще преброяват земеделските стопанства

Преброяване на земеделските стопанства се задава от 1 септември до 18 декември 2020 г. То ще обхване дори и най-дребните земеделци, които имат по една свиня-майка в двора или отглеждат един декар картофи. Министерството на земеделието е публикувало Проект на закон за преброяването на земеделските стопанства.

Ще бъде разработен въпросник, който включва лични данни за стопанина и управителя на земеделското стопанство, информация за ползваната земя, отглеждани селскостопански животни, работна сила и други доходоносни дейности в стопанството, ползвано подпомагане по мерките на Програмата за развитие на селските райони, сгради за животни и управление на оборския тор.

Пробно преброяване ще бъде извършено още през 2019 г. – 1 септември до 11 октомври 2019 г., като от 1 септември до 10 септември 2019 г. данните се въвеждат онлайн от земеделски стопани, а от 11 септември до 11 октомври 2019 г. се събират чрез анкетьори и се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“.

Догодина от 1-ви до 18 септември преброяването ще се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник за земеделското стопанство.

От 19 септември до 18 декември 2020 г. преброяването ще се извършва с анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

В законопроекта е посочено, че преброяването обхваща всички земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от следните критерии:

  1. Обработва (стопанисва) най-малко: а) 0.5 хектара използвана земеделска площ; б) 0.3 хектара обработваема земя; в) 0.1 хектара картофи; г) 0.1 хектара пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди; д) 0.5 хектара постоянно затревени площи; е) 0.1 хектара трайни насаждения (чиста култура); ж) 0.3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя; з) 0.1 хектара лозя; и) 0.1 хектара (чисти) специализирани култури (тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници); к) 0.2 хектара общо медицински и ароматни култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници; л) 100 кв. метра оранжерии; м) 100 кв. метра култивирани гъби.
  1. Отглежда най-малко: а) 1 крава; б) 1 биволица;в) 2 говеда;г) 2 бивола; д) 1 женско животно за разплод (еднокопитни); е) 2 работни животни (еднокопитни); ж) 5 прасета; з) 1 свиня майка; и) 5 овце майки; к) 2 кози майки; л) 50 кокошки носачки; м) 100 пилета за угояване; н) 10 пчелни семейства; о) 10 зайкини; п) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване – бик, жребец, нерез; р) специални видове животни или птици – 400 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии и други; с) отглеждат различни видове животни и птици, сумата от животинските единици на които е по-голяма или равна на 1.7.
С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0