Прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg161po003-1.2.01 „подкрепа за създаване на технологични паркове"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. ОБЯВЯВА издаденото Решение на Ръководителя на Управляващия орган № РД-16-924/19.08.2011 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове“.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 121/31.05.2007г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в редакцията към бр. 16 от 27.02.2009г.) Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове“,считано от 19.08.2011 г., поради липса на интерес към процедурата от потенциалните кандидати.

В случай на подаване на проектни предложения по процедурата след датата на издаване на решението, кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени писмено за прекратяването на процедурата от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като последните нямат право на обезщетения.

Източник: Eufunds.bg

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0