Проект от хидромелиоративен инженер ще се изисква от кандидатите по мярка 4.1, решили да инвестират в напояване

Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури

домати, капково напояванеМножество изисквания пред инвестициите в напоителни съоръжения и оборудване в проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъдат поставени пред кандидатите. Става въпрос за нови условия, които не стояха при предишния прием по подмярката и които ще залегнат като промени в Наредба 9, съобщава фондация „ИнтелиАгро“. 

Вече е известно, че подмярка 4.1 ще бъде отворена на 10 октомври и затворена след четири седмици.

Субсидираните инвестиции в напоителни съоръжения и оборудване ще са възможни ако са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район. Новите планове за управление на речните басейни на 4-те басейнови дирекции в страната за периода 2016-2021 г. са публикувани на електронната страница на Министерството на околната среда и води – виж ТУК.

За да бъде допустима инвестицията в напоителни съоръжения и оборудване, кандидатът трябва да предвиди уреди за измерване на потреблението на вода.

Допустими са инвестиции в рехабилитация на съществуващи съоръжения, но те трябва да доказват икономии на вода от минимум 15%;

Когато инвестициите са свързани с увеличаване на напояваните площи се прилагат допълнителни изисквания, свързани с източника на използваната вода и икономиите, които трябва да бъдат постигнати;

Необходимо е проектната документация да бъде придружена от разработен инженерен проект от строителен инженер по хидромелиоративно строителство, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

Вече няма да е възможно доказването на СПО (стандартен производствен обем)  с намерения за засаждане;

Максималната субсидия за един проект е в размер на 60% от стойността на инвестицията. Изключение има само за колективните инвестиции, където тя може да достигне 70%;

Максималният размер на разходите за един проект и за един бенефициент за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. е 1 000 000 евро.

Отпада предимството в критериите за оценка за проекти в преход към биологично производство.

В критериите за оценка се добавят два нови – носещи по 2 точки:

– за проекти с инвестиции за напояване представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;

– за проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при  използване на водните ресурси.

Периодът на прием на проекти вече не може да бъде по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко от 30 дни преди стартирането му.

Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0