Производство на Брикети – финансиран бизнес от ЕС

Производството на брикети е процес, в който определени видове материали се пресоват под високо налягане.

Ако суровината например се състои основно от дърво, при процеса на пресоване се освобождава лигнин, който слепва частиците и така се получава крайният продукт – брикета. За да се получи това лепило, при пресоването се достигат високи температури, но има и още един фактор за да бъде процеса успешен и това е, че влагата на суровия материал трябва да бъде минимум 6%.

image

Същевременно обаче, високата температура кара влагата да се изпарява, което може да увреди брикетите, което да доведе то тяхното разпадане. Така оптималното съдържание на влага в суровия материал варира в зависимост от типа на дървото, но оптималните параметри са от минимум 6% до максимум 16%. От 16% нагоре качеството на брикетите се влошава.

Брикети или Пелети?

Брикетите представляват привлекателна алтернатива на пелетите. Имат много предимства, като едно от основните е при изграждането на производствените мощности и размера на инвестицията, която се изисква. Ето и някой от основните предимства:

 • Брикетите могат да се произвеждат на механични преси с капацитет от 225 кг на час, до 1 800 кг на час;
 • Споменатите обеми на производство правят този бизнес атрактивен до по-широк кръг от инвеститори, като по този начин търсенето се увеличава, а от там намаляват инвестиционните разходи;
 • Цялостната инвестиция е по-малка в сравнение с инвестиция в производство на пелети, но също така и необходимата инвестиция на тон;
 • Оперативните разходи като труд, електричество на тон са по-ниски;
 • Разходите за поддръжка, както и консумативите са по-ниски;
 • Брикетите могат да се произвеждани от материали, които не са подходящи за производство на пелети;
 • Разходите за транспорт, товарене и разтоварване, както и разходите за съхранение на произведената продукция са приблизително еднакви;
 • Честотата на замърсяване, както и качествата на горене са идентични.

Типове преси за производство на брикети

1. Хидравлични преси – те могат да бъдат разделени на две основни групи

 • Цялостни решения в ниската ценова зона с капацитет вариращ от 50 кг/час до 120 кг/час. Тези машини обикновено произвеждат брикети с кръгла форма. Подобни системи са подходящи за производство от малък мащаб, както и натовареност от максимум 7 часа на ден;
 • Професионални системи – с капацитет около 400 кг/час, произвеждащи брикети, както в овална, така и в правоъгълна форма. Тези системи са предвидени да работят в значително по-дълги цикли на производство от моделите в ниския ценови сегмент;

image

При хидравличните преси, необходимото налягане се образува от хидравлична система. При повечето машини налягането може да се регулира, което означава, че всички брикети ще бъдат пресовани под едно и също налягане.

2. Механични преси – използват се при производства от по-голям мащаб или от 200 кг/час до 2500 кг/час.

image

За разлика от хидравличната преса, механичната се задвижва от електрически мотори, като по този начин се ограничава загубата на енергия и крайният продукт съпоставен с енергията необходима за неговото производство е оптимална. Живота на механичните преси е по-дълъг от този на хидравличните. В дългосрочен план механичните преси показват по добра възвращаемост на инвестицията в сравнение с тази на хидравличните преси.

Примерни фабрики за производство на брикети

image

Мобилна фабрика за производство на брикети, позволяваща преместването и от едно място на друго много бързо. Мобилната фабрика се състои от преса, силоз, конвейер и охлаждаща линия събрани в 20-футов контейнер.

image

Така изглежда пресата за брикети, разположена в 20-футовия контейнер.

image

Фронтален поглед на мобилната фабрика за брикети

Тази мобилна фабрика за производство на брикети е чудесно решение за компании които произвеждат дървени отпадъци на различни локации или такива които могат да добиват дървени отпадъци евтино.

Примера който е показан по-долу представлява цялостна линия със силоз, разбивач, и пакетажна линия. Капацитета на такава линия може да достигне до 1500 кг/час на преса. Крайният продукт са кръгли брикети с размери от ф-60мм до ф-90мм или правоъгълни брикети с размери от 65×65 до 75×75мм.

image

Така изглежда и крайният продукт.

image

За да стартирате подобен бизнес е нужно да си дадете отговори на няколко въпроса:

 1. Какво количество суровина ще се обработва в дневен, месечен и годишен план или казано с други думи какъв ще е производствения капацитет изчислен на базата на препоръчително производствено натоварване; Познаването на производствения капацитет на технологичната линия като цяло ще ви даде максимума произведени продукти/стоки, които ще можете да “изстискате” при максимално натоварване и липса на други ограничения. Това ще даде възможност да изчислите максималните количества приходи от реализираната продукция, които бихте получили при пълно натоварване
 2. Колко човека ще са нужни за опериране на бизнеса и съответно какви ще са разходите за тяхната издръжка – заплати осигуровки;
 3. Какъв е санитарният минимум или колко брикети ще трябва да произвеждате за да покриете всички преки и непреки производствени разходи;
 4. Да направите сериозен анализ на рисковете – в краткосрочен и дългосрочен план;
 5. Какви са пазарните показатели – на база този анализ ще вземете решение какви видове брикети да произвеждате;
 6. Ще предприемате ли разширяване на производството си;
 7. Как ще организирате нещата от логистична гледна точка;
 8. И най-важната част – финансирането на този бизнес;

Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД може да Ви съдействат при подготовката и управлението на проект за производство на брикети към съответната програма.

Бихте могли да дискутирате възможността за стартиране на предприятие за производство на брикети, както и други потенциални бизнес възможности и тяхното финансиране във форума на Finansirane.eu

 1. iliya kirilov panchev 02.09.2009 at 16:23

  interesuva me dali fizichesko lice bez opit v tazi sfera i izobshto bez opit v kakavito i da e biznes nachinaniq moje da kandidatstva po takav proekt .Na 25 godini sam ot 4 godini sam izvan balgariq rabotq v sferata na turizam .Kakvo bihte me posavetvali?

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0