Променят наредбата за финансиране по Лозаро-винарската програма

Лозари, които в последните 10 г. са получили европейско финансиране, няма да могат да канидатстват за същата дейност и за същата площ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за сектора. Това е залегнало в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. Проектът е убликуван на страницата на земеделското министерство – ТУК.

Като мотив за въвеждането на това ограничение зам.-министър Цветан Димитров посочва, че по този начин ще се избегне двойното финансиране по мерките от Националната програма. Освен това ще се даде възможност на нови производители да се възползват от европейски средства и ще се отвори път за финансиране на различни дейности, допустими за прилагане по реда на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Друго предвидено изменение е промяна в едно от условията към договорите за наем/аренда или преаренда на земята. Към момента, нормативно изискване е договорите да бъдат със срок на действие минимум 5 стопански години. Това обаче е проблем при осъществяването на проверките за кръстосано спазване, които са приложими за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, тъй като основно изискване е резултатите от тях да бъдат за календарна година (чл. 97, Регламент 1306/2013). Затова е релевантно срокът на договора да бъде в календарни години, като по този начин контролът ще бъде съобразен с регламентираните изисквания. Предвижда се и промяна на срока, в който кандидатите могат да заявят авансово плащане, от 20 август на 1 септември. Така ще се осигури по-дълъг срок за реакция от страна на бенефициентите, което от своя страна ще окаже благоприятно въздействие върху усвояемостта на бюджета.

В случаите на получено авансово плащане, ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0