Променят наредба 12 за прилагане на мярка 7.2, за да намалят административните тежести

Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще бъде променена, за да могат да се финансират проекти, свързани с отстраняването на щети извън строителните граници на Хитрино. Това се вижда от публикувания на сайта на МЗХГ проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 12. Другата причина на промяна е свързана с намаляване на административната тежест върху бенефициентите.

В мотивите за промяната зам.-министър Лозана Василева пише: „Със Заповед РД-09-988 от 14 декември 2016 г. беше обявен прием на заявления за подпомагане за проекти в рамките на строителните граници на село Хитрино. Приемът беше обявен във връзка с инцидента на 10 декември 2016 г., при който се взриви цистерна, част от влакова композиция. След взрива загинаха 7 човека, а 29 бяха ранени. Мащабите на разрушението бяха огромни, бяха нанесени редица материални щети в селото, бяха разрушени общински сгради, участъци от общинската пътна инфраструктура, водопровод. При обявяването на приема на заявления за подпомагане не бяха идентифицирани точните щети. След изтичането на периода на прием и при подаването на проектите се установи, че има нанесени щети и извън строителните граници на село Хитрино, които е необходимо да бъдат финансирани. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 от 2016 г. заповедта за прием на заявления за подпомагане може да бъде променяна най-късно до 10 календарни дни преди определената крайна дата за прием на заявления за подпомагане. Във връзка с изключителната ситуация и необходимостта да се одобрят заявленията за подпомагане на община Хитрино за да започнат през летният период строително – монтажните дейности за възстановяване на щетите от събитието е необходимо да се промени разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 от 2016 г. в най-кратки срокове“, пише зам.-министърът.

Променя се и чл. 46, като се добавя новат точка 3 към ал. 1.Тя гласи следното: “ Разплащателна агенция … извършва проверка при подаване на заявка за окончателно плащане дали проектите генерират нетни проходи по време на тяхното изпълнение, с изключение на проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи не надхвърлят левовата равностойност на 50 000 евро“.

Във връзка с Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерският съвет на Република за приемане на мерки за намаляване на административните тежести се предвижда свидетелството за съдимост при бенефициенти общини да се представя само от кмета на общината, а не и от общинският съвет. Предстои подписването на първите договори с кандидати общини по подмярката през месец юни, ако не се направи изменението в наредбата в най-кратки срокове ще е необходимо да се изисква свидетелство за съдимост и от общинските съветници и Наредба № 12 от 2016 г. ще противоречи на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерският съвет. В тази връзка е необходимо Наредба № 12 от 2016 г. да се измени в най-кратки срокове съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изречение второ.

Измененията в Наредба 12 се отнасят и за документите, които могат да се изискват от бенефициентите, както и какви проверки и към кой момент може да извършва Разплащателна агенция, за да се установи проектите генерират ли нетни приходи по време на тяхното изпълнение и след тяхното завършване.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0