Променят Наредба 2 за финансово подпомагане по Лозарската програма

За да получат парично обезщетение, производителите, които надлежно са поддържали лозята си през последните три години, предхождащи изкореняването, трябва да са подали годишни декларации за реколта. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване на индивидуално определени площи най-малко 7 дни преди неговото начало. Това е една основните промени в проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба 2 за за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Документът е публикуван на страницата на земеделското министерство. Горният текст е добавен към чл. 8, ал. 3.

При подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ в ДФ „Земеделие“, ако представените документи са редовни и в пълен комплект, заявлението получава уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута, е другата добавка към чл. 12 в Наредба 2.

С месец – до 20 септември, се удължава крайният срок за подаване на заявление за авансово плащане.

Отпада изискването за предоставяне на удостоверение за липса на публични задължения при искане на авансова помощ вероятно заради обещаното от премиера свързване на дазата данни между основни институции в страната.

Нов е и следният текст: „В случаите на получено авансово плащане, ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора.“ Той заменя досегашния: „Удължаване на срока на договора е допустимо единствено в рамките на съответната финансова година, в която е фиксиран крайният срок за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли.“

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0