Публикуван е наръчник за кандидатстване за директни плащания в Кампания 2018

Министерството на земеделието, храните и горите публикува и Наръчник за кандидатстване за директни плащания, в който са залегнали и измененията в нормативите, валидни за Кампания 2018.

Промените в схемите за директни плащания за 2018 г. са залегнали в измененията на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които бяха обнародвани в петък, 23 февруари, в „Държавен вестник“.

Общите изисквания към фермерите, за да имат право на субсидиите, са познати – да са регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ („ОДЗ“), приходите от земеделска дейност да са поне 1/3 от всички приходи през предходната (или най-близката) година, за което има налични за това доказателство. Основната дейност на юридическите лица съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, трябва да е селскостопанската.

Бенефициентите трябва да обработват минимум 5 дка земя с минимален размер на парцел от 1 дка.

Ново е изискването за земите под угар, че трябва при тях да е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя да не надхвърля 0.5 м.

За постоянно затревените площи – ливади и пасища – условията за подпомагане са на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м. (за орлова папрат, чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна и аморфа – независимо от височината), които са с мозаечно разположение; разпръснато разположените на тях сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване на компактните (над 100 кв. м.) неподходящи за подпомагане площи; постоянните пасища се използват за паша, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха; ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент на годината; на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена минимална земеделска дейност съгласно Наредбата за критериите за допустимост на земеделските площи и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м.

При трайните насаждения също има нови изисквания. Там най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, трябва да са живи (неизсъхнали); а също почвената повърхност в междуредията да се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

В наръчника има две забележки, отбелязани като „ВАЖНО“, в този раздел. Първата гласи, че „при попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.“

Втората забележка отбелязва, че е „от изключителна важност земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.“

Целият наръчник може да се прочете ТУК.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0