Първите 1 588 533 евро за позициониране на културата и изкуство в центъра на устойчивото социално-икономическо развитие.

Министерството на културата,  в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обявява първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

До 3 декември 2019 г.  всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини (съвместно или поотделно), чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор (от минимум 24 месеца), могат да подават своите, проектни предложения за финансиране на дейности свързани със:

 • създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета (пътуващи събития);
 • организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др;
 • организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти;
 • създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции;
 • дейности, свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др;
 • нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;
 • създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, 28 възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;
 • развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.
 •  дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество и други.
Одобрените проекти ще получат финансиране между 50 000 – 200 000 евро, при 90% финансиране от програмата (за общини 100%), за покриване на следните разходи:
 • За материални активи -цифрови технологии, 3D мапинг, осветителни тела, холограми и други;
 • За нематериални активи – софтуерни продукти, пряко необходими за реализацията на проекта;
 • За външни услуги свързани с реализацията на проекта;
 • За организиране, провеждане и участие в мероприятия, събития;
 • За такси и разрешителни;
 • За персонал;
 • За СМР – леки ремонти дейности;
 • За осигуряване на публичност и визуализация;
 • За непреки разходи – топло и ел. енергия, вода,  пощенски услуги, офис консумативи,интернет, телефон и др.
Специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – да насърчава културното многообразие.
Насърчават се и проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и страните донори по програмата  – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0