Румен Порожанов иска безлихвени кредити от държавния бюджет за общините с проекти по ПРСР

Аграрният министър Румен Порожанов е внесъл в Министерския съвет проект на постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. и тяхното възстановяване.

В доклада до правителството министърът припомня, че през предишния програмен период Постановление № 59 от 2011 г., което е с аналогично действие, е решило проблема с недостатъчните за изпълнение на проекти по ПРСР общински бюджети.

Документът предлага временните безлихвени заеми от централния бюджет да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020 г., които са сключили договор с Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Изискването към общините е да нямат и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

В случаите, когато на общината е наложена финансова корекция, за да може да й бъде отпуснат заема, е необходимо общината да е извършила действителни плащания към изпълнителите по съответния проект в размер, равен на стойността на наложените финансови корекции със сключеното допълнително споразумение към договора за определяне на финансовата помощ.

Заемът ще се отпуска на общината за извършване на междинни или окончателни плащания на разходи по изпълнението на съответния проект.

Размерът на заема, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания, ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“. В тази връзка е предвидено, че общината ще може да кандидатства за получаване на заема за извършване на междинно плащане, след проверка на изпълнението на одобрена обособена част от инвестицията и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция на междинния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект (след верифициране на разходите).

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” ще заявява в Министерство на финансите до 10-то число на месеца необходимия месечен лимит за заеми. В едномесечен срок от отпускане на заема, Държавен фонд „Земеделие” ще превежда одобрената безвъзмездна финансова помощ в размера на ползвания заем по конкретния договор на съответната община.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0