Ръководителят на звеното за България в Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК заяви, че България има чувствителен напредък при изпълнението на Оперативните програми

България има чувствителен напредък и ясно положително развитие от миналата година при изпълнението на проектите и дейностите, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ), отбеляза и ръководителят на звеното за България в Генерална дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия Реналдо Мандметс. Той изрази одобрение за предприетите от правителството мерки за укрепване на административния капацитет в управляващите органи и междинните звена и предотвратяване на текучеството на експерти в тях. Мандметс препоръча да продължат усилията за повишаване капацитета на бенефициентите, както и да бъде ускорен процесът на плащанията. Той приветства приетото от Министерски съвет Постановление на 39/2009 г. за опростяване на процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативните програми.

От 2007 г. до настоящия момент са обявени процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за над 4.7 млрд. евро, одобрените проектни предложения по тях са повече от 1 700 на стойност надвишаваща 960 млн. евро, обяви заместник-министъра на финансите Любомир Дацов на годишната среща за обсъждане на напредъка по изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани по ЕФРР и Кохезионния фонд, проведена днес в Министерството на финансите. Той добави, че сключените с бенефициентите договори са над 1600 и по тях са платени близо 27 млн. евро. В срещата с представителите на Генерална дирекция „Регионална политика“ на ЕК участваха и ръководители на Управляващите органи на оперативните програми, Централното координационно звено, Сертифициращия и Одитиращия органи. Годишната среща има за цел преглед на напредъка при изпълнението на Оперативните програми и набелязване на мерки за отстраняване на слабости.

Представителите на ЕК изразиха своето одобрение от внедряването на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от структурните инструменти на ЕС в България, която ще осигури контрол и прозрачност при физическото и финансовото изпълнение на всеки един проект. Важен аспект от функционалността на ИСУН е проверката за двойно финансиране.

В заключение Реналдо Мандметс отбеляза, че България е усвоила уроците от предприсъединителните програми, а ускореното приложение на оперативните програми ще бъде важен инструмент за преодоляване на последиците от икономическата криза в европейски мащаб.

Орешарски подчерта, че в тази нова историческа и икономическа ситуация, отговорностите пред нас като съвсем нов член на Европейския съюз са още по-големи, защото, „ако до вчера ние живеехме с условия на икономически подем, днес осъзнаваме колко много нови предизвикателства има за решаване“. Финансовият министър посочи, че едно от тях е дебата за определянето на политиките в бъдещия бюджет на ЕС и как най-добре да адресираме средствата, за да насърчим изпълнението на европейските цели и най-ефективно да използваме този финансов ресурс за постигането на максимален ефект.
Заседанието беше открито от вицепремиера и председател на КН на НСРР Меглена Плугчиева, която заяви, че правителството е предприело мерки за отстраняване на грешките, допуснати при усвояването на средствата от предприсъединителните програми, за да не се прехвърлят към Оперативните програми. Волята на българското правителство е материализирана чрез мерки за укрепване на административния капацитет, засилване на контролните механизми и увеличаване на прозрачността. Това се отразява и в увеличението на договорените през последните месеци по оперативните програми проекти, които са на стойност 1 млрд. 350 млн. лева, съобщи вицепремиерът Плугчиева. Направени са и редица законодателни промени в: Закона за обществените поръчки, Закона за държавната финансова инспекция, НК и НПК, посочи още Плугчиева.
В обръщението си към Комитета директорът на ГД „Регионална политика“ на ЕК Жан-Мари Сейлер отбеляза, че Комисията оценява положителните промени и усилията на правителството да постигне напредък, но подчерта, че трябва да получи увереност, че средствата ще бъдат правилно разходвани. Той подчерта, че ако 2008 г. е била година на подготовка на проекти, то 2009 г. трябва да е на реалното им изпълнение.

По време на заседанието на КН на НСРР беше представен напредъкът и финансовото изпълнението на Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове (ЕФРР и ЕСФ) и Кохезионния фонд на ЕС. До момента получените авансови плащания от ЕС по тях са размер на 367 926 955 евро.

Статията подготви Мария Петрова

Мениджър Европейско финансиране към консултанска компания „Енпром“ ООД

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0