Специален прием по мерки 4.1 и 6.3 се очаква скоро

[dropcap]М[/dropcap]инистерството на земеделието, храните и горите готви специален целиви прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Това се предприема като мярка срещу борбата с чумата по свинете. Новите приеми трябва да отворят до края на годината.

Припомняме, че до 30 септември 2019г. все още може да се възползвате от възможността да кандидатствате по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.

Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е 22 000 000 евро, или 43 027 600,00 лв. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 000 евро.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат

  • физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите
  • Регистрирани Земеделски производители с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 и 7999 евро.
  • минимум 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година  от земеделска дейност

~Финансова инжекция за земеделските стопанства~

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ можете да получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

Земеделските стопани към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани съгласно  Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е минимум левовата равностойност на 8000 евро;

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като през 2016г. максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат бе левовата равностойност на 1 000 000 евро.

В момента работна група от експерти обсъждат как да се актуализират мерките. Скоро ще станат ясни и новите правила за кандидатстване по двете специални целеви мерки.

 

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0