„Специфични обучения за заети лица“

През 2016г., ОП „Развитие на човешки ресурси“ ще предостави възможности за повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и създаване условия за устойчива заетост, чрез предоставяне възможностите за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

Тази цел, ще бъде реализирана по процедура „Специфични обучения за заети лица„, която се очаква да стартира през септевмри 2016г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.

 • Планирания краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата е ноември 2016г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.

По процедурата, могат да кандидатстват „работодатели“, като за целите на настоящата процедура, под това понятие следва да се разбира: всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Примерни допустими дейности по процедурата са:

 1. Обучение за придобиване на професионална квалификация;
 2. Обучение за придобиване на ключови компетенции;
 3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
 4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене, през целия живот.

Размер на финансовата помощ:

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, не надхвърля 50% от допустимите разходи. Той може да бъде увеличен до 70% от допустимите разходи, при следните условия:

 1. с 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или в неравностойно положение
 2. с 10%, ако помощта се предоставя на средни предприятия
 3. с 20%, ако помощта се предоставя на малки предприятия
 4. Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100% от допустимите разходи, при условие, че са изпълнени следните условия:
 • Обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба
 • Обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на „Съюза“

Размер на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ за проект:

 • Минимален: неприложимо
 • Максимален: до 3 911 660 лева

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0