Споразумяха се по спорните въпроси относно ОСП 2014-2020

След като вчера коментирахме решението за размера на бюджета за България от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 година, сега ще ви запознаем с друго важно решение, касаещо ОСП. Постигнато бе съгласие от Европейският парламент, Съветът на министрите и Европейската комисия и по последните спорни точки, които не бяха договорени през юни, като част от пакета документи за реформа на ОСП 2014-2020.  Следващият етап е официално гласуване в Европейския парламент и Съвета, което ще позволи прилагането на новата ОСП да започне от 1 януари 2014 година.

Споразумението, което бе постигнато по темата за директните плащания, се отнася до задължително „прогресивно намаляване“ и доброволен „таван“.  Така размерът на подпомагането чрез преки плащания за едно стопанство (без зелените плащания) ще бъде намален най-малко с 5% за суми над 150 000 евро, като разходите за заплати могат да се приспадат преди изчислението да е направено. Това намаление няма да се прилага за държавите-членки с „преразпределително плащане“, при което най-малко 5% от националния пакет е блокиран за преразпределение за първите хектари, с които се подпомагат всички стопанства.

Държавите-членки ще имат възможността да прехвърлят до 15% от националния си пакет за директните плащания, като тези суми не трябва да бъдат съфинансирани. За държавите-членки, които печелят по-малко от 90% от средния размер за директни плащания в ЕС, процентът е 25%. Националните финансови пакети за преки плащания за всяка държава-членка ще подлежат на коригиране, като там, където средното плащане в момента е под 90% от средния за ЕС, ще има постепенно увеличаване – с 1/3 от разликата между сегашната им цена и 90% от средното за ЕС. Това е гаранция, че всяка от държавите-членки ще достигне минималното ниво през 2019 г. Наличните суми за други държави-членки, които получават над средните суми, ще бъдат съответно коригирани.

Споразумение бе постигнато и по отношение на съфинансирането,  което е от особено важност за страната ни. Според него максималният размер на съфинансиране от страна на ЕС в по-слабо развитите региони, най-отдалечените селски райони в държави като България, се увеличава от 75% на 85% . За регионите в преход този процент ще бъде до 75% , а за останалите региони – до 63%. В останалите региони помощта ще бъде до 53%, като тя би могла да нарасне за мерките, свързани с подпомагането на трансфера на знания, създаването на групи производители и организации и младите земеделски стопани, както и за проекти по ЛИДЕР. Увеличение може да има и при разходите, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата в рамките на различни мерки.

Очаква се след постигането на съгласие по финансовата рамка на ОСП 2014-2020 г. споразумението да бъде подписано до края на годината и да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Източник: по материал на ФЕРМЕР.БГ

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0