Начало / Общи / Аквакултури / Стартира мярка 2.3 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“

Стартира мярка 2.3 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

Прилагането на мярката, ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 5 487 613,33 лв.

 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 1. Инвестиции в изграждане на нови съвременни пълносистемни и непълносистемни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура; садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура; оборотни, рециркулационни стопанства и мултитрофични системи, с необходимата инфраструктура; съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли и други обекти за аквакултури).
 2. Възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури.
 3. Инвестиции в създаването на стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
 4. Ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни, рециркулационни и мултитрофични системи);
 5. Намаляване въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биоразнообразието и хабитатите.
 6. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 7. Повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 8. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 9. Здравето на животните и хуманното отношение към тях и осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в обекта за аквакултури;
 10. Други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: [email protected]

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 03.02.2020 г.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

От земеделие към туризъм

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.