Стартира нова процедура по програма „КС“ за 2011 г. „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Основната цел на процедурата да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика

Период за кандидатстване

Начална дата: 30/12/2010

Крайна дата: 01/04/2011

Финансови условия

Категория на предприятието-кандидат Максимален интензитет набезвъзмездната финансова помощ по

проекта

Микро и малки предприятия 70 % от общите допустими разходи попроекта
Средни предприятия 60 % от общите допустими разходи попроекта

Nerd smileОстатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 30 % в случаите, когато кандидатът е микро или малко предприятие и минимум 40 % – в случаите, когато кандидатът е средно предприятие) трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Категория предприятиеРазмер на помощта Микропредприятия Малкипредприятия Среднипредприятия
Минимален размер на помощта при кандидатстване 150 000 лв. 300 000 лв. 500 000 лв.
Максимален размер на помощта 500 000 лв. 1 000 000 лв. 2 500 000 лв.

Light bulbПравила за допустимост на кандидатите

 • Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни

предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен;

 

 • Включването САМО на Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура;
 • По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации;
 • Кандидатите не могат да подават повече от едно проектно предложение по настоящата процедура и не могат да получат повече от една безвъзмездна финансова помощ.

Light bulbДопустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

 

 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и
 • Да имат седалище в Република България, и

 

 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник. Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Light bulbLight bulbСпецифични критерий за допустимост

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за

финансиране по настоящата процедура са кандидатите, които:

 

 • Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
 • Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория предприятие Нетни приходи от продажби за последнатаприключена финансова година (2009 г.)
Микро предприятия ≥ 300 000 лева.
Малки предприятия ≥ 600 000 лева.
Средни предприятия ≥ 1 500 000 лева.

 

 

StarРазвиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:

 • Сектор C Преработваща промишленост– кодове на основна икономическа

дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични и

средновисокотехнологични производства, както следва:

C20 „Производство на химични продукти”;

C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;

C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни

и оптични продукти”;

C27 „Производство на електрически съоръжения”;

C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално

предназначение”;

C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;

C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.

 

 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични услуги и други услуги, интензивно базирани на знанието, както следва:

 

J58 „Издателска дейност”;

J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и

издаване на музика”;

J60 „Радиои телевизионна дейност”;

J61 „Далекосъобщения”;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

J63 „Информационни услуги”.

 

 • Сектор М Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

Pointing upЗа повече информация моля да се свържете с екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ и Finansirane.eu

10 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 25.11.2011 at 10:52

  Здравейте Ренета,

  Да може да кандидатствате за финансиране, но ми трябва повече информация относно дейността Ви за да мога да преценя по, която програма може да бъде финансиран вашия проект.
  Моля попълнете нашата анкетна форма тук: https://finansirane.eu/?page_id=123

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  ренета божинова 24.11.2011 at 23:43

  здравейте имам 2 малки цеха за закуски и искам да ги разширя и подновя оборудването!мога ли да кандидатствам за еврофинансиране и по каква програма?

 3. Reply
  Ивайло Янков 07.02.2011 at 17:56

  Здравейте Веси,

  Може сама да си подготвите проекта стига да можете. Относно формулярите за кандидатствате може да ги намерите на сайта на „Държавен фонд земеделие“ http://www.dfz.bg/

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Reply
  Ивайло Янков 07.02.2011 at 17:18

  Здравейте Красимир,

  Програмата, която финансира проекти в областта на туризма се казва „Развитие на селските райони“, Мярка 312. Но за да бъда по конкретен ми трябва повече информация относно това, какво искате да правите за да Ви отговоря.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. има ли в интернет публикувани кухи бланки за проекти по мярка 312

 6. мога ли сама да си подготвя проект по мярка 312,защото нещо не мога да се разбера или по-точно да избера проектантска ф-ма

 7. Reply
  Красимир Петров 04.02.2011 at 22:48

  здравейте занимавам се с туризъм искам наследниците ми да продължат с този бизнес могат ли да кандидатсват за субсидии в туризма.Какъв е начина.

 8. Reply
  Ивайло Янков 31.01.2011 at 12:09

  Здравейте Ивелин,

  За съжаление Вие няма как да участвате с проект за финансиране, тъй като извършавана от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма за безвъзмездно субсидиране.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 9. Reply
  Ивелин Коцев 30.01.2011 at 22:25

  Здравейте, уважаеми Господа,
  аз съм собственик на ЕООД и се занимавам с търговска дейност, по точно имам собствен неголям магазин и имам желание да го разширя. По този начин ще създам, нови работни места в квартала в които живея и се намира магазина гр.Враца кв.Бистрец.Въпросът ми към вас е мога ли да участвам по тази програма за субсидиране.

  С уважение: /п/
  /Ивелин Н. Коцев/

 10. Reply
  Атанасова 04.01.2011 at 18:51

  Явно тази година година министър Тончев е решил да постигне рекордна неусвояемост на средствата по тази ОП.
  Силно ограничен е броят на фирмите „от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори“ в България, а освен това цитираните приоритети като че ли се застъпват с целите на друга процедура – за подкрепа на иновативни фирми и продукти?!
  Също не ми е ясно как при положение, че още не са обявили резултати от миналогодишната процедура за техн. модернизация на МСП, обявяват новата?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0