Стартира ОП Околна Среда!!!

landscape_03.jpg Стартира ОП Околна среда Общ бюджет на ОП “Околна среда 2007-2013 г. – 1,800 млрд. евро

 

 • От фондове на ЕС – 1,466 млрд. евро

o Кохезионен фонд (КФ) – 1,027 млрд. евро;

o Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – 439 млн. евро.

 • Национално съфинансиране – 334 млн. евро

 

Основните направления за отпускане на средствата са:

 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
  • Бенефициенти:
   • Общински администрации
   • Сдружения на общини
  • Финансиране – ЕФРР и национални средства – 367 млн. евро
 • Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие
  • Бенефициенти:
   • Общински администрации
   • Сдружения на общини
   • Дирекции/отдели в МОСВ, отговорни за управлението на националните паркове и за НАТУРА 2000,администрации, управляващи НАТУРА 2000
   • неправителствени организации

Процедурите за подбор на проекти са следните:

 • Публикуване на обяви и необходими документи за кандидатстване с посочен краен срок за получаване на проектните предложения;
 • Провеждане на информационни дни по региони за разясняване на начина за попълване на формулярите за кандидатстване;
 • Получаване на проектното предложение в МОСВ – регистриране, оценка, координация и приоритизация;
 • Представяне и защита на проекти над 25 млн. евро пред ЕК;
 • Изготвяне на договор за безвъзмездна финансова помощ с бенефициента;

Приоритетни сектори:

 • Води – срок до 2010 г.:
  • изградени 68 пречиствателни станции за отпадъчни води;
  • предстои допълнително да бъдат изградени 74 пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 10 000 екв. ж.;
  • изграждането на пречиствателни станции по цялото Черноморие.

 • ОтпадъциДо средата на 2009 г. трябва да бъдат изградени 55 регионални депа за битови отпадъци;
  • 25 депа са изградени до сега;
  • 9 регионални депа се строят в момента;
  • изграждането на останалите 21 депа е в различен етап на подготовка.

 • Проекти в сектор “води”, разработвани по програма ИСПА – 145 млн. евро:
  • Враца – 69,7 млн.евро
  • Габрово – 56,9 млн.евро
  • Сливен – 19,2 млн.евро
 • Проекти в сектор “отпадъци”, разработвани по програма ИСПА – 110 млн.евро:
  • Кочериново – 42,6 млн.евро
  • Бургас – 24,2 млн.евро
  • Добрич – 13,2 млн.евро
  • Плевен – 10,3 млн.евро
  • Провадия – 9,4 млн.евро
  • Русе – 10,0 млн.евро

Техническа помощ – всяка приоритетна ос в оперативната програма отпуска средства за подготовка на проекти за последващо финансиране по съответната ос

3 Comments
 1. Reply
  Лидия Гимишева 06.01.2012 at 17:23

  Здравейте, интересува ме дали има финансиране за насрчаване ползването на продукти за намаляване вредните емисии от автомобилите. Благодаря ви!

 2. Благодарим за въпроса към нас

  На този уебсайт / http://www.moew.government.bg , ОП Околна Среда/ ще видите ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“ Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ – дирекция „Кохезионна политика за околна среда“, Министерство на околната среда и водите. Там ще видите кои са бенефициентите по – тази програма и кой може да кандидатства.

  Иво Янков

  Лек и спорен ден

 3. Reply
  Anton Georgiev 28.02.2008 at 17:15

  Здравейте,
  Отностно ОП „Околна среда“ бих искал да знам може ли по направление „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ да бъдат бенефициенти общински фирми и какви са изискванията за това?
  Вторият ми въпрос е възможно ли е по тази програма участие в проекти с Публично-частни партньорства?
  Благодаря предварително за отговора.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0