fbpx

Как да финансираш твоята идея по европейска програма?

Даваме безплатна консултация по всички европейски програми!

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО МЯРКА 5.4„ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”

[dropcap]Н[/dropcap]а  Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

С мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 765 145 лева[/box]

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 20 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 1 000 000  лева, като интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е  50 % от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по мярката са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

*Клонове на юридически лица, регистрирани в РБългария, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП): ТУК

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 09.10.2019 г. 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: [email protected]

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““] Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.10.2019 г.[/box]

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0