СТАРТИРА ПРИЕМ ПО МЯРКА 5.4„ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”

[dropcap]Н[/dropcap]а  Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

С мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 765 145 лева[/box]

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 20 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 1 000 000  лева, като интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е  50 % от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по мярката са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

*Клонове на юридически лица, регистрирани в РБългария, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП): ТУК

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 09.10.2019 г. 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““] Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.10.2019 г.[/box]

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0