ОПИК 2020

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Повишаване на иновационната дейност, чрез внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги в тематични области.

Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 60% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода март - април 2020

Основен приоритет

По мярката се финансират проекти свързани с животновъдство

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект е 1 000 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

допустими кандидати по процедурата

Кой може да кандидатства?

Дигитализация на МСП

Юридически лица

Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

С минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)

За какво мога да получа финансиране?

Дигитализация на МСП

Закупуване на ДМА

Машини, съоръжения, оборудване и др.

Закупуване на ДНА

Специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи , „ноу хау” и др

Помощните услуги в подкрепа на иновациите

осигуряване на бази данни, пазарни проучвания, лаборатотии, етикети за качество, библиотеки и изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите

Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания и за защитата и експлоатацията на нематериални активи;

размер на финасовата помощ

Финансови параметри по процедурата

 • Минимален размер на финансовата помощ за проект - 100 000 лева

 • Максимален размер на заявената финансова помощ

 • Микро и малки предприятия - 500 000 лева

 • Средни предприятия - 750 000 лева

 • Големи предприятия - 1 000 000 лева

В случай на помощта при приложим режим „de minimis“

Микро, Малки предприятия и Големи предприятия

 • Максимално допустимия размер на помощта - 200 000 евро

 • Максимално допустимия размер на помощта за предприятия осъществяващи автомобилни товарни превози - 100 000 евро

 • Интензитет на помощта - 70 %

В случай на „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“

 • Микро,малки и средни предприятия - 70 %

 • Максимално допустимия размер на помощта за предприятие за всеки тригодишен период - 200 000 евро

В случай на „регионална инвестиционна помощ“

Интензитет на помощта за дейности извън Югозападен регион (NUTS2)
 • Микро и малки предприятия - 70 %

 • Средни предприятия - 60 %

 • Големи предприятия - 50 %

Интензитет на за дейности в Югозападен регион (NUTS2)
 • Микро и малки предприятия - 45 %

 • Средни предприятия - 35 %

 • Големи предприятия - 25 %

Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Да поговорим за това кака ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0