Съвсем скоро стартира приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, част от ОПИК 2014-2020

На 17 май 2018 г. се проведе Шесто официално заседание на Комитета по наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, относно напредъкът в изпълнението на оперативната програма за настоящия програмен период. Одобрени бяха и промени в индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2018 година. Актуализирани бяха сроковете за обявяване на двете най-очаквани процедури за кандидатстване:

– Процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и

– Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ.

В настоящата публикация ще Ви предоставим резюме на най-очакваната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК за настоящата календарна година, а именно:

Процедура: „Насърчаване на предприемачеството“

Приемът на проектни предложения по процедурата се очаква да стартира съвсем скоро. По тази причина, съветваме всички заинтересовани лица в кратки срокове да преосмислят своите варианти, относно избор на фирма, с която да се кандидатства, както и консултант за изготвянето на проектното предложение пред финансиращата институция. Целта е да се оптимизират вариантите за отговаряне на критериите за допустимост и критериите за оценка, така че Вашият проект да има реални шансове за спечелване на финансова помощ.

Основната цел на процедурата е създаването и развитието на нови предприятия, в:

  • Приоритетни сектори на „Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия“ (НСНМСМ);
  • ИКТ сектори, както и
  • Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.
  1. Допустими кандидати.

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, след 31.12.2016 година;
– Задължително условие за допустимост е и кандидатите да са микро, малки или средни предприятия, които същевременно да са независими предприятия, съгласно Закона за МСП.
– Задължително условие за допустимост е и кандидатите да развиват своята икономическа дейност, както и дейността за кандидатстване по проекта в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия; както и Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

  1. Допустими дейности.

2.1. Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
2.2. Дейност за визуализация на проекта.

  1. Допустими разходи.

2.1. Разходи за възнаграждения и осигуровки на служители;
2.2. Разходи за машини, съоръжения, оборудване;
2.3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
2.4. Разходи за материални консумативи;
2.5. Разходи за наем на работни помещения;
2.6. Разходи за външни услуги, като например: разработване на технологии за производство и/или предоставяне на услуги; създаване на уеб сайт; пазарни проучвания и анализи и пр.
2.7. Разходи за участия в събития в страната и чужбина;
2.8. Разходи за визуализация.

  1. Финансиране.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 80% от общите допустими разходи по проекта.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 лв.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 200 000 лв.
Общият бюджет, предвиден за предоставяне на финансова помощ по процедурата е в размер на 67 227 768 лева.

  1. Приоритетни проектни предложения.

Съгласно заложените критерии за подбор/ оценка, по настоящата процедура с приоритет ще бъдат разглеждани следните проектни предложения, доказващи:

– Ефективност на предприемаческата идея;
– Опит и образование на предприемача и екипа на кандидата;
– Допълнителен приоритет ще се дава на жени – предприемачи; лица до 29 и над 50 години; както и приоритет на база регионална принадлежност на инвестицията;
– Проекти, залагащи реалистични за изпълнение разходи също ще получават по-висок шанс за финансиране.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата ще бъде не по-рано от 60 дни след датата на обявяване на процедурата.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0