Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Социално включване в общността”

От днес е в ход общественото обсъждане на процедура за подбор на проект „Социално включване в общността” Днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели.

 

Допустими кандидати по процедурата са :

  • Доставчици на социални услуги вписани в регистъра към Агенция за социално подпомагане

Допустими партньори са :

  • Общини;
  • Неправителствени организации.

По настоящата процедура ще са допустими следните дейности:

  • Предоставяне на услуги за социално включване за деца/лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
  • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
  • Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, вкл. и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата/децата с увреждания;
  • Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи;
  • Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

Размер на финансиране

В процедурата не е заложен минимален размер на безвъзмездна финансова помощ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 000 лв. .

Максималният размер на финансиране е  до 100 % от общите допустими разходи по проекта.

Крайният срок за подаване на предложения е 08.10.2018 г.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0