Условията за Мярка 14 за хуманно отглеждане на преживни са публикувани

овце в паркУсловията за включване на животновъди, които отглеждат едри и дребни преживни животни, към новата Мярка 14 за хуманно отглеждане вече са публикувани в проектонаредба в сайта на Министерството на земеделието и храните. Мярката е по Програмата за развитие на селските райони и участието в нея е с поемане на 5-годишен ангажимент. Проектонаредбата виж ТУК.

Помощта ще се предоставя за осигуряване на достатъчно голяма подова площ, посочена със съответните параметри. Другото условие е фермерите да разполагат с пасища, а също така и дворове за разходка на животните.

Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при едри преживни животни (ЕПЖ)

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 кв. м.;

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. – най-малко 1,9 кв.м.;

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 кв.м.;

Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца – най-малко 6.6 кв.м. в помещение и най-малко 6.6 кв.м. в двор;

Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца – най-малко 7.7 кв.м. в помещение и най-малко 7.7 кв.м. в двор.

Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при дребни преживни животни (ДПЖ)

За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2 /на двор 3,3 -3,9 кв.м.;

За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2 /на двор 1,7 -2,8 кв.м. ;

За агнета и ярета в помещение 0,44 м2 /на двор 0,7 -0,8 кв.м.;

За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 – 1,1 кв.м. /на двор 1,3 -2,2 кв.м.;

За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 – 1,5 кв.м./на двор 2,2 -2,8 кв.м.;

За шилета за угоява в помещение 0,7 – 0,8 кв.м./на двор 1,7 -2,2 кв.м.;

Субсидиите при спазване на изискванията за свободна подова площ са следните:

– За телета и малачета (до 6 месечна възраст) в евро/животинска единица (ЖЕ) – 27,46 евро;

– За крави и биволици над 24 месечна възраст в евро/ЖЕ – 42.71 евро;

– За осигуряване на свободна подова площ за ДПЖ в евро/ЖЕ – 44,40 евро.

Второто условие е свързано с осигуряване на свободно отглеждане на открито.

То изисква минимум 160 дни годишно животните да са на открито. От тях минимум 120 дни – за свободно пашуване и 40 дни – за свободно отглеждане в дворчета. Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните.

Субсидиите за отглеждане на открито са следните: 

– За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ в евро/ЖЕ- 24,54 евро;

– За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ в евро/ЖЕ- 22,50 евро.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

– регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

– отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

– са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект- пасище.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0