Условията за пазарната мярка 5.3 по рибарската програма са публикувани

До 6 август включително ще продължи общественото обсъждане на документи по процедурата за подпор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Писмени възражения, предложения и коментари, написани в свободен текст, могат да се изпращат на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. Документите по мярка 5.3 могат да се видят тук – https://www.eufunds.bg.

Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфичната цел „Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури”.

Прилагането на мярката е насочена към

– създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации, в съответствие с глава ІІ, раздел ІІ от Регламент (ЕС) № 1379/2013

– осигуряване на възможност за навлизане на нови пазари, включително чрез търговски мисии, участия в изложения, двустранни срещи и др.

– провеждане на пазарни проучвания с цел разширяване на асортимента на производство и преработка, в зависимост от търсенето на определени продукти;

– подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

– провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” е, както следва:

  • Сектор „Tърсене на нови пазари – общо 7 проекта в страни членки на ЕС или трети страни – 979 357.35 лв.
  • Сектор „Провеждане на пазарни проучвания – общо 2, от които 1 на територията на страната и 1 извън страната – 27 981.64 лв.
  • Сектор „Спомагане на проследимостта на продуктите – общо 10 проекта – 37088.52 лв.
  • Сектор „Провеждане на информационни кампании – общо 9, от които 3 в  населени места по крайбрежието на Черно море, 2 – по поречието на река Дунав и 4 – в административни области във вътрешността на страната, но не повече от една кампания в една административна област – 33779.66 лв.
С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0