Успешната идея: Да създадеш птицеферма с финансовата помощ на мярка 4.1 от ПРСР

Камелия ДимитроваКамелия Димитрова, мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek

Инвестициите в птицевъдство получават приоритет за финансиране по Програма за развитие на селските райони, като част от дефинирания като чувствителен сектор «животновъдство». Помощта е насочена към инвестиции, които косвено или пряко преследват приоритетните цели на Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието 2015-2020.

Пазарен контекст

Производството на птиче месо без съмнение е най-успешният от всички сектори за животински храни. Днес получаваме три килограмови мъжки бройлери на 40-дневна възраст и женски бройлери на 30-дневна възраст с тегло 1,7 кг. При промишленото производство на яйца се полагат усилия за разработването на нови продукти. Кокошките от яйценосните породи са в състояние да снасят над 330 яйца за 52 седмици.

Това, на което разчитаме, е, че след окончателното преустройство на материално-техническата база при кокошките носачки, производството на яйца за консумация ще се възстанови, за да се задоволят потребностите на вътрешния пазар в страната и износът.

При бройлерното производство, от друга страна, се забелязва намаление на броя на закланите птици за сметка на повишаване на кланичното тегло, което се  дължи на поскъпването на еднодневните пилета и търсенето на по-скъпото бяло месо.

Следва да се подчертае, че постигнатото производство на птицевъдна продукция е под нашите възможности и потребностите на страната ни не са задоволени със собствена птицевъдна продукция.

Част от глобалния пъзел

пиленцаБългарското птицевъдство като част от световната и европейската птицепромишленост се подчинява на общите закономерности и тенденции за развитие на подотрасъла.

Специалисти от FAO (Food and Agriculture Organization Организацията по прехрана и земеделие) предвиждат по-нататъшно интензивно развитие на световното птицевъдство и увеличаване на производството на яйца и птиче месо. Техните разработки се отнасят и за по-дълги периоди на развитие – до 2015 г., до 2030 г. и дори до 2050 година.

За съжаление, световната икономическа конюнктура и приложението на законодателството на ЕС за хуманно отношение към птиците са фактори, които оказаха потискащо влияние върху развитието на нашето птицевъдство.

Ефектът разглеждаме като краткосрочен- подкрепен с устойчиви инвестиции в сектора, в дългосрочен план, пазарът ще изчисти местния дефицит и ще развием потенциала си на страна износителка.

Фокусът на инвестициите

 • Постигане на съвременните и повишаващите се изисквания на световния и нашия пазар към хранителните продукти;
 • Изграждането и модернизацията на материално-техническата база на птицевъдството и на птицепреработвателната промишленост;
 • Възможностите за експорт на птицевъдна продукция в трети страни;
 • Потенциала за ресурсно осигуряване на производството на птицевъдна продукция;

Казаното – в цифри

В България промишленото птицевъдство е концентрирано най-вече в големи предприятия. Подобреният достъп до пазарите в процеса на глобализация позволява на големите стопанства да увеличават доходността чрез реализация на икономията от мащаба.

Високите изисквания за безопасност на храните, фитосанаитарен контрол, за хуманно отношение към животните … са думи, които бизнесът разбира повече като разход, отколкото като инвестиция.

Не много са малките семейни ферми, опериращи на пазара, главно заети в производство на яйца за консумация, за отглеждане на бройлери и др.

Шансът за малките ферми е да произвеждат качествени продукти с по-висока добавена стойност. Досега ОСП и селскостопанската политика на България е била насочена предимно към защита на интересите на големите фирми. Общественият интерес изисква провеждане на по-балансирана политика, която да позволи успешна дейност и на по-малките фирми. Укрепването и подкрепата за местните пазари и на регионални продукти със специфични качествени характеристики е политика с особено силен потенциал в тази област.

Финансовото изражение на тази политика дава мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, може да бъде получено финансиране както за цялостно изграждане на птицевъдни ферми, така и за модернизиране и реконструиране на вече съществуващи такива, като финансовата помощ е в размер до 70 % от 1 500 000 евро.

Някои бележки за птицевъдите:

 • Дава се приоритет на животновъдството- качествено изготвен проект, попадащ в приоритетен сектор, няма пречка да получи финансиране.
 • Финансира се проектирането и изграждане на цялостна промишлена система съобразно спецификата на дейността- сградата, разпределението на помещенията, вентилационната система, оборудването;
 • Финансират се разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация- заветният
 • Дава се приоритет за проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите- стимул за интеграция на малки производители и придобиване конкурентни предимства.
 • Дава се приоритет и по-висок процент финансиране за биологично производство- търсенето на биологични продукти нараства, а към началото на 2015г. няма нито една биологична ферма за производство на яйца и на птиче месо.

Предпоставки за инвестиции в птицевъдство се разкриват както за стартиращи стопанства, така и за фирми които искат да преструктурират дейността и да подобрят пазарната си позиция.

Оптималният вариант- одобрен проект, устойчива и рентабилна инвестиция

За да бъде побран един инвестиционен проект в контурите на нормативната база по оптимален и рационален начин, е необходимо да се доверите на точните хора при изготвянето на проектна документация- финансовата, техническата и координацията между тях.

Спецификата на материята е такава, че в процеса на проектиране възникват много «тесни места», през които могат да ви преведат само високо специализирани професиналисти.

Не се колебайте да ни потърсите.

 

 

 

 

6 Comments
 1. Здравеите към кой да се обърна за птицефермите

 2. Reply
  Александър 04.02.2019 at 15:16

  Здравейте, интересуваме се по проект за създаване на птицеферма. Към кого да се обърнем за повече информация.
  Благодаря предварително

 3. Reply
  Айри Мемишев 02.02.2019 at 13:45

  Здравейте. Имаме голям интерес в създаването на птицеферма като имаме в предвид и подходящо място, но разбира се имаме нужда от професионален съвет. Бихте ли ни препоръчали консултант към който бихме могли да се обърнем? Благодаря предварително! 🙂

 4. Reply
  Мария Рафаилова 19.04.2017 at 6:38

  Здравей те,интересувам се от това към кого да се обърна за инвестиция в биологична ферма

  • Здравейте,
   бихте могли да се обърнете към колегите от консултантска компания NOVEK, като в секция: контакти, бихте могли да изберете най-подходящия за Вас офис.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0