Финансова подкрепа за предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания

[dropcap]Н[/dropcap]ационалният иновационен фонд обявява прием по схема „Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания“. 

Приемът на проектни предложения е отворен от 01 юли 2019г. до 09 август 2019г. 

Схемата има за цел да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Максималният размер на финансовата помощ е до 500 000 лв.

Интензитетът на помощта може да бъде следният:

 • 50% – за индустриални научни изследвания
 • 25% – за експериментално развитие[/box]

Посочените проценти на интензитет на съответната финансова помощ могат да бъдат увеличени, както следва:

 • с 10% за средни предприятия
 • с 20% за малки предприятия
 • До 15% при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи

[box type=“shadow“ align=““ class=““ width=““]По настоящата схема за финансова помощ могат да кандидатстват Предприятия, регистрирани в България, търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕС.[/box]

Допустимо е кандидатстването заедно и с партньор, като партньорите са Предприятия, търговци по смисъла на Търговкия закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на ЕС и/или организация за научни изледвания и разпространение на знания от държава-членка на ЕС.

Важно условие е Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

При съвместни проекти между предприятия е допустимо участието само на едно стартиращо предприятие.

По настоящата схема има определени тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са следните: 

[toggle title=“1. Информатика и ИКТ “ state=“close“]В тематична област – „Информатика и ИКТ“ се включват:

• Производства, включително Fabless, особено създадени в България продукти, устройства и системи;

• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина, теле-грижа, „имбедид“ софтуер;

• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

• Big Data, Grid and Cloud Technologies;

• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

• езикови технологии;

• уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи [/toggle]

[toggle title=“2. Мехатроника и чисти технологии“ state=“close“]В тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ се включват:

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

• роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;

• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

• синя икономика – технологии за развитие;

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

• био-мехатроника;

• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства) [/toggle]

[toggle title=“3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ state=“close“]В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ се включват:

• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

• нанотехнологии в услуга на медицината;

• биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

• приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

• зелена/биобазирана икономика –технологии, продукти, процеси; [/toggle]

[toggle title=“4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;“ state=“close“]В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват:

• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

• алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания). [/toggle]

Допустими разходи по схемата са разходи по дейности за „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“. Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания“.

Допустими разходи по бюджетни пера:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за инструменти и оборудване
 • Разходи за външни услуги
 • Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за командировки в чужбина

Максимален срок за реализация на научноизследователския и развоен проект по настоящата процедура е до 18 месеца. 

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0