ЦПО, университети и институти получават финансова подкрепа

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за финансиране по процедура за Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство. Към настоящия момент тече повторно обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020г.

[box type=“shadow“ align=““ class=““ width=““]Подмярката предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ на висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитни станции.  Допустимите кандидати по настоящата процедура трябва да предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.[/box]

Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в минимум една от следните области:  селско стопанство, ветеринарна медицина, горско стопанство, хранителни технологии, биотехнологии, хидрология и климатология.

По подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство. 

[box type=“info“ align=““ class=““ width=““]Всеки курс или семинар трябва да бъде обособен за конкретен вид допустима целева група – земеделски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) или горски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства). Като едно лице  може да бъде включено в:

 • един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и/или
 • до два краткосрочни (30 учебни часа) курса на различни теми и/или
 • неограничен брой семинари на различни теми.[/box]

Във всеки курс участниците трябва да бъдат разпределени в учебни групи, с максимален брой до 30 лица в група, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадения курс.  До като участниците в един семинар трябва да бъдат разпределени в групи, с максимален брой до 60 лица в група, които участват по едно и също време и място по темата на дадения семинар.

Висшите училища, професионалните гимназии и центровете за професионално обучение, отговарящи на условията за допустимост, могат да кандидатстват за подпомагане на следните дейности:

1.Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

 • краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;
 • дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и
 • специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска  техника.

2. Курсове за обучение за горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

 • краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;
 • дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и
 • специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа с горска техника.

Висшите училища, професионалните гимназии, центровете за професионално обучение, научните институти и опитните станции, отговарящи на условията за допустимост, могат да кандидатстват за подпомагане на

 • Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на семинара от 8 учебни часа или от 18 учебни часа, взависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми.
 • Семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на семинара от 8 учебни часа или от 18 учебни часа, взависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми.

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]Важно е да се подчертаят две неща:

 • Лекторите, които провеждат обучение чрез курсове и семинари, трябва да бъдат в трудово правоотношение с кандидата (за висши училища, професионални гимназии, научни институти, опитни станции).
 • Научни институти и опитни станции в областта на селското стопанство или горите могат да кандидатстват за подпомагане за организиране само на семинари.[/box]

Висшите училища, научните институти и БАБХ, отговарящи на условията за допустимост, могат да кандидатстват за финансиране на

1.Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства по целеви бюджет, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизодична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството, които са краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа.

2.Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства по целеви бюджет, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизодична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството. Семинарите могат да бъдат 8 учебни часа или 18 учебни часа.

Обученията и Семинарите, предоставяни от БАБХ, се осъществяват от лицензирания център за професионално обучение.

Допустимите разходи по програмата са следните

 • За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
 • За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. за един обучаем;
 • За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. за един обучаем.

[box type=“info“ align=““ class=““ width=““]Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 15 646 400,00 лева. Бюджетът е разделен на две:

 • за кандидати висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитните станции – общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 646 400,00 лв.
 • за кандидати висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството – общия размер на безвъзмездна финансова помощ е 6 000 000,00 лв.[/box]

По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Изискването за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 1 000 000,00 лева. 

Допустимите кандидати за подпомагане по съответния бюджет могат да подадат по едно проектно предложение за финансиране на допустимите дейности за всеки от бюджетите. В случай, че един кандидат е подал проектни предложения и по двата бюджета, общият размер на двете проектни предложения не може да надхвърля максималния размер на БФП (1 млн. лева).

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

2 Comments
 1. Добър ден,
  казвам се Светла Матева. Ние имаме ЦПО. 0897 948 215, 02/437 38 85
  Моля да ми напишете дали тези специалности, които пиша по-долу, отговарят на изискванията на програмата. Понастоящем се занимаваме с организиране на семинари – за педагогически специалисти, и имаме голям годишен оборот. В предните кампании по „Аз мога повече“ също имаме голям оборот и над 3000 обучени курсиста. Като цяло, работим активно по проекти.

  Пишете ми дали тези отговарят на изискването на програмата:
  345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство трета

  811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета

  811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора

  811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора

  С поздрав,
  Светла Матева
  ЦПО към Матев-строй ЕООД

  • Здравейте, г-жо Матева!

   По подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ се подпомагат единствено организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство.

   Специалностите, по които ще се провеждат обученията трябва да са в следните професионални направления:
   – 621 „Растениевъдство и животновъдство“,
   – 623 „Горско стопанство“,
   – 541 „Хранителни технологии“,
   – 640 „Ветеринарна медицина“.

   Ако се нуждаете от повече информация, не се колебдайте да се свържете с консултантите от консултантска фирма novek на някой от посочените контакти.

   Поздрави!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0