Фонд Условия на труд

Фондът финансира:

1.         Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.

2.         Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:

 • реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
 • подобряване на санитарно- хигиенните условия;
 • обезопасяване на машини и съоръжения;
 • проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3.         Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.

4.         Разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5.         Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

6.         Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания

Кой може да кандидатства за финансиране от  ФОНДА

Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства

Ред за финансиране

Предоставянето и изразходването на средствата от Фонда се извършва съгласно изискванията на:

 • Наредба № 1 от 23.03.2006 година за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд „Условия на труд“;
 • Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от Фонд „Условия на труд“;
 • По реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), или на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Участие в процедурата/конкурсите за финансиране може да вземе всеки кандидат, отговарящ на изискванията за финансиране съгласно нормативната уредба, регламентираща дейността на Фонда, след надлежно попълнените образци-формуляри.

Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Управителния съвет на Фонда.

Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

Кандидатстването, оценката и класирането на предложенията става при спазване на принципите на прозрачност и ефективност, и се извършват в условията на открита конкуренция и безпристрастна оценка на отделните предложения.

Кандидатите се уведомяват писмено в зависимост от това дали са одобрени или не проектът им да бъде финансиран, а с одобрените кандидати Управителят на Фонда сключва договор.

Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0