„Черни диаманти“ в градината- за специалисти

Трюфелите, като плодове на земята, са известни от древни времена. Първоначално, хората са започнали да ги консумират както другите грудки- обикновена, по-скоро посредствена храна. Те ги събирали, едва когато са станали достатъчно големи, за да се видят на повърхността. Това се оказва прекалено късно като време, тъй като вече са прераснали и загубили качествата си. Разбира се, с времето хората се научили да ги ценят и събират точно, когато са узрели.

Съществуват свидетелства, че трюфелите са познати на човечеството поне от 3600 г. и даже са присъствали в диетите на шумерските народи, а рецепти за тяхното приготвяне се срещат още в гръцките и римски ръкописи. През Римската цивилизация до френския кралски двор, екзотичната им природа ги превръща в луксозен продукт и знак на богатство.[divider]

Още от Древността, хората правят опити да култивират различни видове диворастящи гъби посредством разнообразни техники. С развитието на науката те са се усъвършенствали, но въпреки това в наши дни само няколко вида гъби се култивират успешно в промишлени количества. Това е така, защото все още не е изяснена докрай биологията и екологията дори на най- популярните видове гъби. Екотипът също играе решаваща роля при култивирането, като сапрофитните гъби са най- лесни за култивиране, след тях са паразитните, а най- трудни за култивиране са микоризните гъби, към които спадат трюфелите.

Те принадлежат към клас Ascomycotina и наброяват на 100 вида. Плодните им тела са частично или изцяло заровени в земята, с неправилна форма, с гладка повърхност или такава с израстъци. Цветът варира от бял до черен, като се наблюдават специфични жилки. Технологията и методите на култивиране на трюфели, които ще опишем по- долу, се основават на новозеландския и френския опит. Методите за култивиране на трюфели се основават на следните 4 съществени елемента:

 • подходящ избор на мястото на култивиране
 • избор на микоризните дървета като функция от околната среда
 • заразяване (микоризация) на дърветата с трюфел при отсъствие на други микоризообразнуващи гъби
 • поддръжка на почвата и дървесните видове
Развъждане на трюфели-изисквания:
 • Заразяване на здраво дръвче с трюфелни спори- микоризирано дръвче

Трюфелите растат под земята, около и в симбиоза с корените на „гостоприемни дървета“, като подходящи са тези с повърхностна коренова система- широколистните дъб и габър, топола, липа, леска и др. Трюфелът и дървото живеят в симбиоза- гъбата доставя азот на дървото, а чрез корените му си набавя вода и минерали. Приемните дървета трябва да достигнат физиологична зрялост ( 5-6 години), преди гъбите да започнат да дават реколта.

 • Екологични изисквания

1. Климат

Култивирането е възможно в широки граници на климата: средиземноморски, океански, преходно- континентален, континентален. При по- студен климат, чрез някои допълнителни мероприятия, реколтата може да бъде обезпечена.

2. Почва

Микорозираният разсад би могъл да плододава при почви с твърде различни физични характеристики: глинести, глинесто- алувиални, песъчливи, каменисти и др. Най- важната характеристика е отсъствието на пясъчна структура. Добри резултати са получени в резултат на балансирано съотношение на варовик и достатъчно количество хумус. Структурните характеристики на почвените хоризонти са от много голямо значение, като те доста често не биват взимани предвид. Наличието на слабопроницаем варовик в почвените хоризонти би компрометирало образуването на трюфели. Почви, състоящи се от плитка варовикова кора, също потискат растежа на гъби от рода на трюфелите. Преди засаждането е необходимо да се направят дупки посредством механична лопата, за да се осигурят 3-те най-важни фактора: водопропускливостта на почвения хоризонт, дренирането и оптималното количество на задържана влага.

 • Почвеният анализ е задължителен преди засаждането и трябва да бъде извършен от специализирани лаборатории

3. Биологични характеристики

Типът растителност, намираща се преди засаждането на микоризните дръвчета е много важна особеност. Не са добри резултатите, получени след засаждане върху места, където са съществували гори или угари. Подходящи са следните земи: овощни градини, лозя, ливади.

[divider]Сортове трюфел

Ще бъдат разгледани само сортовете, които виреят в България и могат да бъдат култивирани на нашите географски ширини.

 • TUBER MAGNATUM- БЯЛ ТРЮФЕЛ

Tuber-magnatumСчита се за най- ценния трюфел, тъй като има голямо търговско значение. Външната повърхност е гладка и по- малко кадифена. Цветът варира от бледо кремаво до охра. Вътрешната му част е жълтеникаво бяла, с кафеникави нюанси. Нейният аромат го прави уникален. Размерът му варира от големината на орех до голям портокал.Периодът на зреене започва от 1 октомври и продължава до 31 декември. Най- разпространен е в Италия, Сърбия, Румъния, Унгария; среща се и в България в ограничени количества. Той обикновено живее в симбиоза с липи, дъбове, върби и тополи.

 • TUBER AESTIVUM- ЧЕРЕН ЛЕТЕН ТРЮФЕЛ

Tuber-aestivumВъншната повърхност е черна с големи пирамидални брадавици, докато вътрешността е светло кафява на цвят, с многобройни белезникави вени. Има много деликатен и приятен аромат, напомнящ лешници. Размерът варира от тази на орех до тази на портокал, но и много често се срещат и по-големи екземпляри, обикновено с кръгла форма. Периодът на зреене започва от 1 май и продължава до 31 август. Това е най-разпространеният трюфел в България, както и в Италия, Сърбия, Румъния, Унгария и др. Летният трюфел живее в симбиоза с много горски видове, сред които са: дъб, бор, бук, габър, бреза, леска и др.

 • TUBER UNCINATUM- ЧЕРЕН ЕСЕНЕН

Tuber-uncinatumНаричан още Burgundy. Външната повърхност много прилича на летният трюфел (Tuber Aestivum Vitt), докато вътрешността е тъмно шоколадово кафява на цвят, с многобройни вени. Има силен и приятен аромат. Размерът варира от лешник до този на портокал и по рядко по- големи екземпляри. Периодът на зреене започва от 1 септември и продължава до 31 декември. Черният есенен трюфел е разпространен в България. Той живее в симбиоза с дъб, габър,липа,бор,смесени гори и др.

 • TUBER BRUMALE- ЧЕРЕН ЗИМЕН 

Tuber-brumaleМного често се бърка с черният трюфел (Tuber Melanosporum), защото те споделят същото местообитание и живее в симбиоза с един и същи вид на растенията. Външно е покрит с кафеникаво черен цвят и по-малки брадавици. Вътрешността му е тъмнокафява със силно изразени бели вени. Мирише на индийско орехче и расте под широколистни дървета. Периодът на зреене започва от 1 януари и продължава до 15 март. Разпространен е в България.

 • TUBER BORCHII- БЯЛ ТРЮФЕЛ

Tuber-borchiiТози сорт е бял и добре познат в Италия, като bianchetto или marzuolo трюфел. Външната повърхност е гладка, а цветът може да варира между бяла охра и оранжево тъмно. Вътрешната част е  червеникаво-кафява с бели вени. Миризмата е силна и приятна и напомня на чесън. Размера варира от грахово зърно до орех. Периодът на зреене започва от 15 Януари и продължава до 30 Април. Този вид е разпространен в България и често срещан в Европа. Този вид трюфел живее в симбиоза с  широколистни и иглолистни дървета.

 • TUBER MACROSPORUM- ЧЕРЕН ТРЮФЕЛ

Tuber-macrosporum

Външно е с червеникаво-кафява структура,понякога с ръждиви петна, повърхността му е гладка и има малки брадавици. Вкуса и аромата са много подобни на белият трюфел (Tuber Magnum Pico). Размера варира от грахово зърно до орех и много рядко по големи екземпляри. Периодът на зреене започва от 1 октомври и продължава до 15 Януари. Разпространен е в България. Този вид трюфел расте в симбиоза с липа, дъб, топола и леска и др.

Пазар, инвестиция и финансиране

На един декар се разполагат между 50- 60 дръвчета, според системата за засаждане- с приблизителна цена 20  лв без ДДС. Размерът на инвестицията зависи от това как ще се поливат дръвчетата- от естествен водоизточник, цистерна, поливна система, която да се изгради специално.

Според специалисти, стандартното засаждане е върху един хектар. В този случай инвестицията в микоризирани широколистни дървета е между 25 и 30 хил. лева, при цена 24 лева за дръвче с 430 мл коренова система. Има два вида технология за производство на микоризирани фиданки: от семенце и от издънка на дървото. Втората е патентована- Champion, като скъсява времето за достигане на зрялост с 2-3 години и гарантира висок процент на успешно прихващане (90%), но инвестицията в такива дръвчета е с около 30% по-висока.

 • поява на първите трюфели

Зависи от сезона, влагата, температурата и грижите. Добивът е различен и зависи от много фактори, включително и видовете дървета. От един хектар може да стигне и до тон, но това е след 12- 15 година.

 • изкупни цени

Цените на трюфелите вариват. Цената е производна на световни добив и се определя на седмица от Франция, Испания, Италия, Унгария, Китай. На едро средната цена е приблизително 50 евро/кг през лятото. Отглеждането на трюфели е препоръчително като съпътстваща дейност с някои овощни дървета като череши, кайсии и особено лешници.

Пазарът е стабилен, без конкуренция, но не гарантира изключително бързо забогатяване. Не може да се получи свръхпроизводство на трюфели, защото се отглеждат само при определени климатични условия. Печалбата може да достигне 8-10 хил. евро на сезон за 10 декара плантация, но само ако съотношението първо- второ качество (60:40 при диворастящите и 80:20 при култивираните) в общото количество е добро и ако гъбата не е наранена или презряла.

Своята инвестиция можете да финансирате по Програма за развитие на селските райони:
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“

Програмите позволяват да направите допълнителни инвестиции, които да подобрят добивите и качеството на продукцията от една кайсиева градина. Пример за това може да бъде изграждането на сондажи, капково напояване, закупуването на специализирана земеделска техника и транспортни средства. За да научите за всички възможности и да превърнете вашите планове в реален бизнес, можете да се свържете с нас.

[signoff]

 

 

Tags:

3 Comments
 1. Reply
  Бончо Бонев 22.06.2016 at 11:43

  Върху добруджански чернозем може ли да се засади такова нещо и откъде да се купят заразени дръвчета за производство на трюфел.Имам двор с около 700м2 и бих желал да си засея леска заразена с трюфел.

  • здравейте,
   всяка почва разполага с различни показатели, от които зависи отглеждането на различните видове култури.Преди да пристъпите към производство на трюфели е добре да се консултирате със инженер – агроном, който да Ви посъветва съответно какви дръвчета да изберете, на каква почва да ги отглеждате и как.

 2. Здравейте, не виждам трюфелите в калкулатора на СПО. Каква е минималната площ за малко стопанство и за голямо? Ако върху една земя се гледа лешник и трюфел, би ли следвало СПО да е по-голямо, ако например на същата площ е само лешник? Благодаря! Много полезна страница!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0