Ще има нов прием по подмярка 8.3 за общините Кресна и Симитли, и за ЮДП

Югозападното държавно предприятие (ЮДП) и общините Симитли и Кресна изпуснаха възможността да кандидатстват по мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, която бе затворена за прием на 15 октомври. По обективни причини, посочени в условията за кандидатстване, те не можаха да се възползват от 8,8 млн. лв. целеви бюджет по подмярката, който бе определен специално за тях заради големия пожар в Кресненското дефиле през лятото на 2017 г.

Общините и стопанството не са успели да подадат проекти, тъй като в приложение 5 към условията за кандидатстване горските им територии са определени като среднорискови за пожари. Право за участие в подмярка 8.3 според условията са имали само общини с горски територии, класифицирани с висок риск от пожари.

След внимателен прочит на европейските нормативи, Управляващият орган на ПРСР е решил, че по подмярка 8.3 могат да кандидатстват и бенефициенти, чиито територии са среднорискови за пожари. По този повод зам.-министърът на земеделието Лозана Василева е подготвила проект на заповед за изменение на заповедта от 10 юли 2018 г., с която са утвърдени насоките за кандидатстване по подмярка 8.3.

„Община Симитли, община Кресна и „Югозападно държавно предприятие ДП“ следва да бъдат подпомогнати и за инвестиции за изграждане и подобряване на горски пътища като целевият бюджет на безвъзмездна финансова помощ по процедурата в размер на 4 500 000 евро да бъде отпуснат чрез нова процедура по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)“, предлага зам.-министърът.

С предвиденото изменение не се нарушава интересът и равнопоставеността на останалите кандидати, подали проектни предложения в законоустановения срок, тъй като бюджетът, установен за тези бенефициенти е целево определен, се посочва в мотивите към проекта на заповед, който касае единствено двете общини и Югозападното държавно предприятие.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0