Ще стигнем ли 16% ВЕИ до 2020? Как ще стане това?

Стимулирането на големи централи за сметка на малките е едва ли не НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. Да се надяваме, че новите управляващи няма да допуснат такава груба грешка.

В този анализ и таблиците към него ще Видите изчисления, свързани с ВЕИ и с 16-те % потребление до 2020 г, които България трябва да произвежда от възобновяеми енергийни източници.

Целия преход към 16% потребление на енергия от ВЕИ ще струва на народа само 3 стотинки по-скъп ток, и то при положение, че се направят 2000 MWp фотоволтаични централи и още 2000 MW вятърни. Вижте как?

01

001

02

002

2

002

Ако приемем, че за износ се използва само енергията от АЕЦ, то тогава брутното потребление за 2008 г.

се разпределя така:

3

003

Ако приемем, че средногодишния ръст на брутното потребление е 2% , то тогава до 2020 г ще имаме следната

ПРОГНОЗА ЗА БРУТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ в GWh по години

4

Ако приемем, че строежа на нови ВЕИ мощности се извършва равномерно през годините, то тогава ще имаме следната

ПРОГНОЗА ЗА БРУТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ в GWh по години

5

Всяка година трябва да се въвеждат в експлоатация нови ВЕИ мощности, които трябва да произвеждат следното количество

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

6

Ако това ново количество енергия се разпределя между нови ВЕИ в следните проценти:

7

то тогава нуждата от нова енергия в GWh по ВЕИ източници ще е следната:

8

а абсолютното годишно електропроизводство в GWh по източници ще е следното (износа от АЕЦ не е включен):

9

Ако средногодишното електропроизводство на 1 инсталиран киловат е следното:

10

то тогава през годините трябва да се строят следните НОВИ МОЩНОСТИ в MW:

11

С натрупване ВЕИ мощностите в MW ще изглеждат така:

12

Ако средните изкупни цени на електроенергията за 2009 г. са следните (по данни на ДКЕВР):

13

и разпределението на електропроизводството в проценти е следното:

14

то тогава средната изкупна цена от производителите на ел. енергия в лв./MWh ще е следната:

15

ИЗВОДИ:

1. Целия преход към 16% потребление на енергия от ВЕИ ще струва на народа само 3.1 ст.;

2. Средногодишния ръст на цените, предизвикан от ВЕИ ще е само 3.3%;

 • В същото време през последните 10 години правителствата вдигат цената средно с по 15% и вероятно ще продължат в същия дух, докато достигнем „Европейските“ цени от 20-25 евроцента.

3. При такива разчети до 2020 г. спокойно можем да постигнем не 16%, а 20-25% енергия от ВЕИ и цената на това постижение ще е сравнително малък процент от общото повишение, което така или иначе ни чака;

4. Ако приемем, че ни утвърдят програмата „10 000 покрива“ и че на един покрив средно ще се инсталират 10 kWp, то тогава по тази програма ще се инсталират около 100 MWp мощности. Но това е смешно малко на фона на необходимите 1647 MWp за програма „50 000“ покрива;

5. Трябва да се лобира за следното пред новата власт:

В плановете на правителството и ДКЕВР да залегне, че всяка една година от сега до 2020 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СТРОЯТ следните нови ВЕИ мощности:

170 MW фотоволтаични електроцентрали;

190 MW ветрогенератори;

 • Ако за дадена година не се изпълни този план, то тогава изкупната цена за този ВЕИ трябва да се увеличи с 5-10%;
 • Ако за дадена година този план се преизпълни, то тогава изкупната цена за този ВЕИ трябва да се намали с 3-5%;
 • Това повишение или намаление трябва да е САМО ЗА НОВОПОСТРОЕНИТЕ МОЩНОСТИ. Да не се променя цената за старите.

6. Специално за фотоволтаичните централи трябва да има диференциране на ГОЛЕМИ и МАЛКИ, като разумната граница е някъде на ниво 100 kWp

 • Изкупната цена за МАЛКИ и ГОЛЕМИ централи трябва да е различна, като тази за МАЛКИ централи трябва да е по-висока;
 • Чрез разликата в цените трябва да се контролира процента на мощностите от малките централи ДА Е ПО-ГОЛЯМ от този на големите.

МАЛКИТЕ централи трябва да имат и допълнителни преференции, като:

 • Уведомителен, а не разрешителен режим. Няма нужда от проекти по ЗУТ и от безкрайни процедури с ЕРП-тата;
 • Само се подава молба за присъединяване и до 2 седмици производителя трябва да бъде присъединен и енергията – изкупувана.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Да се започне широко мащабна рекламна кампания в медиите под мотото „1 СТОТИНКА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА“

2. Да се разясни на народа, че с тази 1 стотинка по-скъп ток могат да се инсталират 1287 мегавата нови ВЕИ мощности, които в годишен план ще спестяват по 1.1 милиона тона въглеродни емисии.

3. Да се обясни на народа и на управляващите каква е разликата между ВЪЗОБНОВЯЕМИ и ЕКОЛОГИЧНИ енергийни източници.В момента тези 2 понятия се бъркат както от едните, така и от другите. Стига се до парадокса във фактурите на хората да има допълнителен ред за екологичен ток, а в действителност ние се нуждаем от ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Петрола ще свърши 2040-2050 г. Още в 2030 г. трябва да престанем да го използваме като гориво, защото има много по-важни неща, които се правят от петрол и без които не можем. Още 2020 г. цените ще са космически. Следователно човечеството отчаяно се нуждае от НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ енергийни източници. Екологията е само по желателна. Ясно е, че ще я загърбим, ако изпаднем в дълбока енергийна криза, която може да срине световната икономика и да върне човечеството в средновековието. Друг е въпроса, че фотоволтаичните централи имат допълнителната екстра да са ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕНЕРГОИЗТОЧНИК от всички останали. Но това е само екстра. Основните предимства на фотоволтаичните централи са други, а именно:

 • Няма движещи се части, което води до изключително висока надеждност и до изключително дълго време на живот;
 • Суровината е безплатна. Разходите за поддръжка са нищожни. След изплащане на инвестицията една слънчева централа ще дава възможно най-евтината енергия спрямо всички останали видове енергоизточници;
 • Това е единствения вид централи, които позволяват СИЛНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – стотици хиляди на брой малки централки директно по покривите и дворовете на потребителите. Това ще разтовари енергийната мрежа и ще доведе до икономии в инвестициите за разширяване и модернизация;
 • Една слънчева централа, построена днес, ще дава ток както на нас, така и на нашите деца и внуци. В същото време построените днес ветрогенератори ще са станали на “трошки” и ще трябва да се подменят с нови. Същото важи и за всички други централи, в които има движещи се части. При това положение ако преценим инвестицията в дългосрочен план (30-50 г.), ще се окаже, че слънчевата енергия не е най-скъпата, а едва ли не най-евтината спрямо всички други ВЕИ.

4. Да се обясни на народа и на управляващите какви са плюсовете и минусите на МАЛКИТЕ и ГОЛЕМИТЕ фотоволтаични централи:

 • Малките централи позволяват диверсификация, което означава по-висока надеждност и по-стабилна енергийна система;
 • Малките централи РАЗТОВАРВАТ мрежата, което води до икономии в инвестициите за нейното развитие и разширяване;
 • Малките централи произвеждат тока в непосредствена близост до консуматорите. Следователно загубите от пренос (а от там и разходите за пренос) ще са нищожни;
 • Всички големи енергийни обекти са потенциална цел за терористични атаки или по време на война. Малките централи нямат този проблем, защото са много на брой и освен това бомбата или ракетата ще струват повече от самата централа;
 • Малките централи са по джоба на средностатистическия български бизнесмен. Следователно по-високата изкупна цена, плащана от народа, ще остава в Българската икономика. При големите централи това не е така. Те се строят от западни инвеститори и приходите от тях заминават зад граница. Стимулирането на големи централи за сметка на малките е едва ли не НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. Да се надяваме, че новите управляващи няма да допуснат такава груба грешка;
 • Строежа на десетки хиляди малки централки ще отвори хиляди работни места в цялата страна. Ще се отвори цяла една индустрия, приходите от която ще остават в страната;
 • При големите централи това не е така. Западните инвеститори си идват със западното оборудване, западните проекти и дори западните изпълнители. А българския народ за кой ли път вече трябва да плати сметката за чуждата баница;
 • Многото на брой малки централи ще се появят по покривите и дворовете на обикновените българи. Всички ще ги виждат ежедневно и всички ще знаят за ползите от тях;
 • Това ще направи хората съпричастни към проблема и възприемчиви към неизбежното повишаване на цената на ел. енергията за бита. При големите централи това не е така;
 • При тях във всеки българин ще остане с горчивия при вкус, че отново е ограбен и че неговите пари отиват като печалба в някого зад граница.

Този анализ е разработен и предоставен на Finansirane.eu от инж. Росимир Матеев Изп. Директор „СТС Солар“ АД

3 Comments
 1. Уважаеми г-н Митев
  Моля Ви ако сте в състояние да дадете отговор на въпроса: колко ще струва на средностатистическия бизнесмен Фотоволтаична централа с капацитет до 1 MW, и на каква цена ще се изкупува ел. енергията?

 2. Уважаеми г-н Митев
  Моля Ви ако сте в състояние да дадете отговор на въпроса: колко ще струва на средностатистическия бизнесмен Фотоволтаична централа с капацитет до 1 MW

 3. Уважаеми Г-н Матеев,
  Моля Ви да допълните статията с уточнението, тази осенила Ви идея е плод на гражданската Ви съвест или на просто търговските амбиции на посочената компания в която работите.
  С отхвърлянето на различните други видове централи изплуват само меркантилни интереси от Ваша страна.
  Бъдете така добър и словоохотлив да разясните и вижданията си за това що е средностатистически бизнесмен.
  Ще разгледан скоро поддържания от Вас форум и се надявам да намеря най-малкото там отговорите на поставените тук възражения/въпроси!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0